nieuws

CZ verzekerden betalen f 1.089

Archief

Verzekerden van zorgverzekeraar CZ betalen komend jaar _ 1.089 aan premie voor de natura basisverzekering. De jaarpremie voor de restitutiepolis komt uit op _ 1.146.

De maandpremie voor de naturapolis bedraagt _ 90,75 (95), die voor de restitutiepolis _ 95,50 (99,75). De premies voor de aanvullende polissen stijgen. De stijging varieert van 3% tot 15,5%.
De premie voor de aanvullende tandarts en de Uitgebreide Tandverzekering voor verzekerden vanaf 22 jaar gaan omhoog. “Wij constateren een alsmaar stijgend bezoek aan de tandarts en de mondhygiënist”, aldus CZ. In de leeftijd van 18 tot en met 21 jaar gaan de premies voor de tandartsverzekering iets omlaag, omdat een deel van de tandartskosten is overgeheveld naar de basisverzekering.
De stijging van de premies voor de aanvullende verzekeringen is volgens CZ noodzakelijk in verband met “het flink toegenomen bezoek aan de fysiotherapeut”.

Reageer op dit artikel