nieuws

CZ komt met nieuw concept voor de bedrijvenmarkt

Archief

Zorgverzekeraar CZ biedt bedrijven een geïntegreerde aanpak van zorg, verzuim, arbo, reïntegratie en preventie onder de naam: “CZ Bedrijf en Gezondheid”. Unieke elementen in dit concept zijn volgens CZ: kostenbesparing voor de ondernemer door “ontdubbelen”, toepassing van een vraagmethodiek bij ziekmelding en één loket voor gezondheid en verzuim.

“Bedrijven willen zoveel mogelijk kosten en rompslomp besparen als het gaat om ziekte en verzuim. Alles tegen een zo laag mogelijke prijs via één loket regelen, van ziekmelding tot verzuim- en zorgtraject”, zegt Jeroen Kuijlen, commercieel directeur bij CZ. Daarom biedt de zorgverzekeraar bedrijven in een geïntegreerd pakket maatwerkverzekeringen, arbodienstverlening en verzuimmanagement aan.
Het laatste houdt onder meer in dat medewerkers zich ziek melden bij een team van verpleegkundigen met artsondersteuning (allen in dienst bij CZ). Aan de hand van een bepaalde vraagmethodiek wordt de ziekmelding beoordeeld en wordt de medewerker, indien nodig meteen doorverwezen naar de juiste zorgverlener. “Gedurende het traject wordt de zieke medewerker begeleid door een persoon – de casemanager – die het zorgproces regelt en vooral ook vaart zet achter een snelle diagnosestelling en behandeling”, aldus CZ.
Ontdubbelen
Naast het inzetten van verzuimmanagement bekijkt CZ tevens of de ondernemer kosten kan besparen door bijvoorbeeld interventies die de ondernemer eerst zelf betaalde (bijvoorbeeld bedrijfsfysiotherapie), nu te halen uit de verzekeringsdekking van de werknemer. CZ noemt dit “ontdubbelen”. In de geïntegreerde aanpak van CZ zit ook een zorgverzekering, waarbij op maat afspraken kunnen worden gemaakt.

Reageer op dit artikel