nieuws

CVZ: ‘AWBZ in 2006 opheffen’

Archief

Het CVZ wil dat de ‘onverzekerbare’ zorg in de AWBZ in het basispakket wordt opgenomen. Bekeken moet worden in hoeverre verzekeraars voor deze dekkingen het risico kunnen dragen.

Als in 2006 de basisverzekering wordt ingevoerd, moeten een aantal AWBZ-aanspraken worden overgeheveld naar de basisverzekering (vervat in de nieuwe Zorgverzekeringswet ZVW) en naar de zorg die gemeenten verlenen in het kader van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). De AWBZ zou dan overeind blijven voor de zware risico’s zoals ‘langdurig verblijf met specialistische behandeling en persoonlijke verzorging’. Het CVZ vindt dat in 2006 de AWBZ geheel moet worden opgeheven. De AWBZ-dekkingen moeten dan worden overgeheveld naar de basisverzekering. “Het College gaat daarom onderzoeken in welke mate zorgverzekeraars in het nieuwe stelsel een risico moeten of kunnen lopen voor deze tot nu toe onverzekerbaar genoemde zorg.”
Ook gaat het CVZ de mogelijke financieringswijze onderzoeken, bijvoorbeeld de integratie van de huidige AWBZ-premie in de premie voor de basisverzekering. Het is niet de eerste keer dat er sprake van is de AWBZ geheel op te heffen. Het is echter wel de eerste keer dat het CVZ er duidelijk voor is.

Reageer op dit artikel