nieuws

CVS-cijfers negatief voor volmachtbedrijf

Archief

Uit onderzoek van het Centrum voor Verzekeringsstatistiek (CVS) zou blijken dat de schadelast bij in volmacht gesloten schadeverzekeringen zon 10% hoger ligt dan bij reguliere (provinciale) polissen

Ook de kosten van het volmachtapparaat zouden hoger zijn. Het Verbond van Verzekeraars, waar het CVS onderdeel van is, weigert de cijfers vrij te geven. Zelfs de NVGA, waarbij de helft van de circa vierhonderd gevolmachtigde kantoren is aangesloten, is nog in gespannen afwachting van de cijfers. NVGA-bestuurslid Bas de Voogd zet bij voorbaat vraagtekens. Het ontbreekt aan eenduidige formules voor schade- en kostenpercentages en combined ratios. Volgens De Voogd moet een speciale werkgroep die definities gaan opstellen, bestaande uit vertegenwoordigers van zowel verzekeraars als gevolmachtigden.

Reageer op dit artikel