nieuws

Cursus verhoging verkooprendement pensioenen

Archief

Voor assurantietussenpersonen en accountants geeft de de Hogeschool Windesheim (Zwolle) in oktober een post-HBO cursus ‘vergroting verkooprendement pensioenen’.

De cursisten worden getraind in het analyseren van de totale vermogenspositie van klanten. Aan de hand van reële praktijkvoorbeelden worden berekeningen uitgevoerd. Doel is een meer gericht en beter onderbouwd advies, wat uiteindelijk de verkoop van levens- en pensioenverzekeringen ten goede moet komen.
De cursus bestaat uit acht avonden van drie uur, waarin docent R.H. Korendijk (assurantiekantoor Post & Korendijk, Meppel) telkens een ander thema behandelt. Het accent ligt op de vertaling van kennis naar het individuele advies. Het programma is als volgt: basiskennis levensverzekeringen; pensioenen; lijfrente; hypotheken, kapitaalverzekeringen en het ANW-hiaat; vermogensbelasting en successie; de zelfstandig ondernemer, FOR; Brede Herwaardering; actualiteiten.
De cursus start op donderdag 16 oktober, van 18.45-21.45 uur en duurt acht weken lang. De avonden worden gehouden op Hogeschool Windesheim, Campus 2-6 in Zwolle. Het collegegeld bedraagt f 1.990: inclusief syllabus, exclusief inschrijfgeld à f 95. Projectleider is mr. H. Valent, telefoon 038-469.93.67.

Reageer op dit artikel