nieuws

Cursist dupe van faillissement SAC

Archief

De Stichting Assurantie Cursussen (SAC) is door de Utrechtse rechtbank failliet verklaard. De lessen zijn per direct stop gezet en cursisten die al cursusgelden voor komende modules hebben betaald, kunnen hoogstwaarschijnlijk fluiten naar hun geld.

Op het moment van het faillissement volgden zo’n 550 mensen een cursus bij het SAC. De lopende opleidingen zijn, met uitzondering van in-companycursussen, stopgezet. Vorderingen van cursisten aan het adres van SAC maken volgens curator mr. A. van de End “weinig kans”.
De SAC, die zelf het faillissement heeft aangevraagd, heeft voor de elf personeelsleden van het opleidingsinstituut ontslag aangevraagd.
Terugloop
Een forse terugloop van het aantal deelnemers aan de open inschrijvingen en het vertrek van drie van de zeven assurantieclubs zouden de oorzaak zijn van het faillissement dat door SAC zelf is aangevraagd. “We zagen bij het samenstellen van de begroting voor het nieuwe cursusjaar dat de terugloop van het aantal cursisten op de open inschrijvingen een groot probleem zou worden”, vertelt SAC-secretaris Kees van der Rijst.
“Tegelijkertijd constateerden wij dat de samenwerking met de assurantieclubs ons meer geld kost dan het opbrengt. Met de bank is nog gesproken over doorgaan zonder de clubs. Verder is nog een management buy-out overwogen, maar dat is niet gelukt. Nadat ook fusiebesprekingen zijn stukgelopen, is het faillissement aangevraagd”, aldus de secretaris.
Fusiegesprekken
Tot een week voor het faillissement had SAC-directeur Jan de Jong nog het idee dat fusiebesprekingen met andere opleidingsinstituten tot een goed resultaat zouden leiden. Navraag bij Van der Rijst leert dat er gesprekken zijn gevoerd met het LOI en Nibe-SVV. “LOI haakte af omdat het geven van mondeling onderwijs niet tot hun kerntaken behoort. Het eerste contact met Nibe-SVV zag er zeer veelbelovend uit. De bedoeling was een volledige overname van SAC door Nibe-SVV. Vrij kort na dit eerste gesprek volgde een afwijzing, zonder dat wij daar echt een toelichting op hebben gekregen”, zegt Van der Rijst.
“De slechte financiële situatie van SAC, waar Nibe-SVV inzicht in had gekregen, zou hiervan de reden zijn”, meent Van der Rijst. “Het onderdeel in-company onderwijs loopt goed. Het Nibe-SVV was wel bereid om te kijken of de lopende cursussen overgenomen konden worden.” Volgens Van der Rijst onderzoekt de curator nog of er “muziek zit in het in-company verhaal”.
Assurantieclubs
Kort voor het faillissement waren nog vier clubs aangesloten bij de SAC: de Gelderse Assurantie Club, de Gooische Assurantieclub, de Nijmeegse Assurantie Club en de Utrechtse Provinciale Assurantie Club. Afgelopen woensdag zijn de besturen van deze vier clubs bij elkaar gekomen om te praten over “hoe nu verder”.
Volgens Rob van Dongen, voorzitter van de Gooische Assurantieclub, staat de clubs een drietal wegen open. De meest voor de handliggend is om “weer terug te gaan naar Nibe-SVV”. Over de twee andere mogelijkheden wil Van Dongen zich niet uitlaten.
Gerucht
Een mogelijke oorzaak voor de terugloop van het aantal SAC-cursisten zou kunnen zijn dat het opleidingsmateriaal waar SAC meewerkt – namelijk studiemateriaal van LOI – niet of in onvoldoende mate aansluit op de SEA-examens. Jurjen Oosterbaan Martinius spreekt dat gerucht met klem tegen. “Volstrekt niet waar.”
Met adviesbureau D&O heeft Oosterbaan voor de Stichting Examens Assurantiebedrijf (SEA) onderzoek gedaan naar de slechte examenresultaten. “Uit het onderzoek blijkt dat het cursusmateriaal van SAC door de deelnemers aan het B-examen juist beter beoordeeld wordt dan het SVV-cursusmateriaal. Weliswaar fractioneel, maar wel beter”, zegt Oosterbaan.
B-examen
Uit cijfers van de SEA blijkt dat in januari 1999 nog 7.892 cursisten deel hebben genomen aan het examen assurantie-B. In januari van dit jaar waren dat er bijna duizend minder, namelijk 6.949.
Volgens zowel Van der Rijst als Oosterbaan Martinius wordt dit mogelijk verzoorzaakt doordat verzekeraars, met het oog op de krappe arbeidsmarkt, niet meer zo zwaar tillen aan het hebben van het B-papiertje. Bovendien nemen veel verzekeraars de opleiding van hun personeel in eigen hand. Reden waarom het in-companyonderwijs van de SAC nog wel floreert.

Reageer op dit artikel