nieuws

Curator sluit dossier Maraal

Archief

Het faillissement van Maraal Assurantiën (Diemen) is opgeheven bij gebrek aan baten.

De vennootschap – met een nevenvestiging ‘Maraal’ in Rotterdam – werd in november 1997 failliet verklaard. De aanvraag werd gedaan door enig aandeelhouder en bestuurder Alexander Grassi. Als feitelijk leider fungeerde Andreas Alphonsus Antonius Thijs.
De reden voor het faillissement lag vooral in achterstallige salaris- en provisiebetalingen aan het personeel, ten tijde van het faillissement zes in getal. Maraal verkocht tussen augustus 1995 en november 1997 op grote schaal spaarverzekeringen, van met name Falcon Leven en Generali.
In twee jaar tijd zijn ongeveer vijfhonderd verkopers in dienst geweest, voornamelijk allochtonen, die werkten volgens het beruchte ‘pyramide-systeem’. De provisie voor de verkopers werd grotendeels gereserveerd, om pas na vijf jaar (de verdientermijn) te worden uitgekeerd: de zogeheten stornoreserve. “Buitensporige verteringen”, zo meldt het curatorverslag, leidden ertoe dat de provisiereserve als sneeuw voor de zon verdween en dat in het laatste stadium zelfs het salaris (veelal minimumloon) niet meer werd uitbetaald.
Het door de curator uitgesproken vermoeden van fraude, heeft niet geleid tot actie van de Economische Controle Dienst. Het fraude-element lag volgens de curator enerzijds in het verdwijnen van de provisiereservering en anderzijds in het massaal oversluiten van Maraal-polissen naar nieuwe verzekeraars, na het faillissement. De ECD is niet in actie gekomen, omdat geen enkele verzekeringsmaatschappij aangifte heeft gedaan.

Reageer op dit artikel