nieuws

Curator: Match Makelaars moet voor naam betalen

Archief

De curator van Nauta & Polak, het bedrijf dat het initiatief heeft genomen tot Match Makelaars en failliet is verklaard, wil Match Makelaars voor het gebruik van de naam en voor het bestand laten betalen.

Match Makelaars stapte tijdig uit Nauta & Polak toen zich geen nieuwe financiers voor het makelaarsproject aandienden. Daardoor kon het initiatief voortgezet worden om een met de NVM concurrerende makelaarsorganisatie op poten te zetten, terwijl het moederbedrijf afstierf. Curator H. Pasman meent dat een dergelijke manoeuvre niet is toegestaan, en dat Match Makelaars tot de failliete boedel van Nauta & Polak behoort. Match Makelaars moet daarom volgens hem betalen voor de naam en het gegevensbestand dat de makelaarsorganisatie onder de vleugels van Nauta & Polak heeft opgebouwd. Oorspronkelijk vond Pasman dat Match Makelaars ook voor het concept moest betalen, maar zag daarvan af omdat ideeën moeilijk te beschermen zijn.
Getuigenverhoor
De schulden van Nauta & Polak kunnen grotendeels vereffend worden als het adviesbureau de rechtzaak tegen Centraal Beheer wint. De verzekeraar zou als financier gaan fungeren, maar haakte op het laatste moment af.
Probleem is dat bij de onderhandelingen tussen Nauta & Polak en Centraal Beheer geen afspraken schriftelijk zijn vastgelegd. Daarom heeft de Zutphense rechtbank een getuigenverhoor gelast om te achterhalen welke mondelinge overeenkomsten zijn gemaakt. De rechtbank stelde onlangs vast dat “als geen sprake is van een formele overeenkomst tussen Centraal Beheer en Nauta & Polak, er toch een situatie kan zijn waarin Centraal Beheer de onderhandelingstafel niet meer zonder schadeplichtig te zijn mocht verlaten.” De getuigenverhoren, waarvoor drie dagen zouden moeten worden uitgetrokken, zouden oorspronkelijk voor 1 oktober aanstaande afgerond moeten zijn.
De rechtzaak heeft echter enige vertraging opgelopen door het faillissement van Nauta & Polak. Daarom is de afronding verschoven naar 1 november a.s. Op die datum zal ook Match Makelaars van start gaan. Tot nu toe zijn zeven rondes voor in totaal 150 franchisenemers geweest. Er zullen nog drie ronden voor negentig toekomstige match makers volgen.
Twee keer directeur
E. Horssius, directeur van Match Makelaars:”Hoogstens moet de naam nog worden aangepast vanwege de claim van de curator van Nauta & Polak.” Horssius was voorheen directeur van het failliete Nauta & Polak. Geeft dat geen problemen met bijvoorbeeld het contact met de curator van de failliete moedermaatschappij? “Ik vertegenwoordig in de gesprekken met Pasman uitsluitend Nauta & Polak, om duidelijkheid te scheppen. Je kunt niet op twee stoelen zitten. De belangen van Match Makelaars worden behartigd door adviseurs. Overigens hebben zowel Nauta & Polak als Match Makelaars baat bij het winnen van de zaak tegen Centraal Beheer. Gelukkig ziet de heer Pasman kansen voor Nauta & Polak, en wil hij de rechtzaak voortzetten.”

Reageer op dit artikel