nieuws

Curator laakt tussenpersonen- beleid Aegon en Delta Lloyd

Archief

“Ik vind het onbegrijpelijk dat verzekeraars geen strikt beleid voeren ten aanzien van tussenpersonen en verzekerden.” Die pijnlijk constatering doet mr. Arno Quispel, curator van het eind vorig jaar gefailleerde assurantiekantoor United Financial Consultants (UFC) uit Numansdorp.

Met verzekeraars doelt Quispel op Aegon en Delta Lloyd, de twee grootste schuldeisers van UFC. Aegon heeft volgens de curator nog zo’n drie à vier ton aan retourprovisie open staan, voor Delta Lloyd ligt die schadepost op ongeveer f 50.000.
In zijn eerste openbare kwartaalverslag aan de rechtbank van Dordrecht uit Quispel forse kritiek op Delta Lloyd en met name Aegon. “Wrang is dat beide maatschappijen, nadat zij slechte ervaring hadden opgedaan met UFC, na het faillissement weer een zakelijke relatie zijn aangegaan met (oud)-bestuurders en medewerkers van UFC.” Quispel doelt daarmee onder meer op assurantiekantoor QFC Nederland uit Rotterdam, waarover voormalig UFC-bestuurder Asgarali de directie voert.
“Mij is bekend dat een fors aantal verzekeringen in 1996 en 1997 door toedoen van werknemers van UFC zijn overgesloten naar een nieuwe onderneming waarbij zij betrokken waren. De verzekeraars hebben hieraan hun medewerking verleend. Reeds uitgekeerde afsluitprovisie werd tegengeboekt op de rekening-courant van UFC en vervolgens opnieuw uitgekeerd aan het nieuwe intermediairbedrijf.”
Quispel sluit niet uit dat polissen op deze manier meerdere keren zijn overgesloten. “Zo kan voor feitelijk één verzekering meerdere keren provisie worden geïncasseerd.”
Gefingeerd
Dat Aegon en Delta Lloyd opnieuw in zee zijn gegaan met bestuurders en werknemers van UFC bevreemdt Quispel vooral, omdat op de werkwijze van het Numansdorpse kantoor het een en ander was aan te merken. “UFC heeft op grote schaal verzekerden geronseld, met name in Surinaamse en Antilliaanse kring”, aldus Quispel in zijn verslag.
De signalen worden steeds sterker dat diverse verzekeringen op naam van gefingeerde personen zijn afgesloten. Verder leverden de nieuwe polissen – met name spaar- en beleggingsverzekeringen – een hausse aan royementen op. “Enerzijds omdat verzekerden onvoldoende werden voorgelicht, anderzijds omdat posten doelbewust werden beëindigd en onder een andere onderneming opnieuw zijn gesloten.”
Quispel werpt, gezien de omvang van de portefeuille, met name Aegon het verwijt voor dat zij onvoldoende toezicht houdt op tussenpersonen en uitstaande portefeuilles. “Beide verzekeraars hebben in gesprekken met mij ook toegegeven dat dat toezicht te wensen overlaat.”
Gevolg van het falende tussenpersonenbeleid is dat op relatief eenvoudige wijze in korte tijd een hoog bedrag aan afsluitprovisie kan worden geïncasseerd. “Door het faillissement van UFC loopt Aegon een maximaal terugboekingsrisico van f 900.000”, aldus Quispel.
Hij pleit voor een verlaging van de provisiehoogte en/of meer gespreide betaling daarvan. Verder zouden de inschrijvingsvoorwaarden bij de SER aangescherpt moeten worden. “Naast het feit dat verzekeraars natuurlijk strikter controle op hun portefeuilles moeten houden”, aldus de UFC-curator.
Een reactie op het verslag van de curator konden Aegon en Delta Lloyd voor het sluiten van dit nummer nog niet geven.

Reageer op dit artikel