nieuws

Curator klaagt over gebrek aan medewerking van verzekeraars

Archief

De curator in het faillissement van assurantiebemiddelaar Edwin Fraenkel (zie AM 14, pag. 1) is weinig enthousiast over de betrokken verzekeraars. “Zij willen vooral graag hun eigen straatje schoonvegen, beloven wel om naar oplossingen te helpen zoeken, maar daar is voorlopig weinig van terechtgekomen”, aldus curator mr. S.K. Li.

Curator Li is in de afgelopen weken nog niet veel wijzer geworden over de totale schuldenlast, die op een bedrag tussen de f 5 mln en de f 10 mln wordt geraamd. Hij kan hierover geen inzicht van de Uithoornse bemiddelaar vragen, omdat deze al sinds medio maart onvindbaar is.
Vorige week woensdag had Fraenkel zich bij de arrondissementsrechtbank in Amsterdam moeten melden. Hij was daartoe per deurwaardersexploit en in een dagbladadvertentie opgeroepen. Het verbaasde echter niemand dat hij niet kwam opdagen. Overigens geeft de gevluchte adviseur wel af en toe aan naaste kennissen tekenen van leven uit het buitenland (vermoedelijk Amerika), maar hij is voorlopig niet van zins terug te keren.
‘Niet te overzien’
In het eerste openbaar verslag, gedateerd 23 juni jl., stelt curator Li: “Op korte termijn gaan mijn grootste zorgen uit naar degenen die in de veronderstelling verkeren dat zij een en/of andere verzekering (auto-, caravan-, reis-, levensverzekering) hebben afgesloten én binnenkort (onverzekerd) op vakantie gaan. De eventuele persoonlijke drama’s die daaruit dan zouden kunnen voortvloeien, zijn dan niet te overzien”.
Li verhaalt vervolgens dat hij over dit vraagstuk overleg heeft gevoerd met Stad Rotterdam. Die zou volgens hem een advertentie hebben willen financieren en een concept-tekst willen opstellen. De curator schreef over deze kwestie ook een open brief aan diverse andere maatschappijen waarmee Fraenkel zaken deed, waaronder De Goudse en Levob.
Toestemming
Omdat al die maatschappijen niet reageerden, vroeg Li de rechter-commissaris in dit faillissement toestemming om zonodig zelfstandig een advertentie te plaatsen in De Telegraaf en in een ‘regioblaadje’. Li kreeg toestemming en ging tot plaatsing van een advertentie over.
In die advertentie, geplaatst op 30 juni, werden mensen die in de veronderstelling verkeren enige verzekering bij de gefailleerde te hebben lopen, opgeroepen contact op te nemen met de betreffende verzekeraar om een en ander te verifiëren. Mocht men daarbij hulp nodig hebben, dan luidde het advies om hulp van een andere assurantietussenpersoon in te roepen of contact op te nemen met R. Miedema van assurantiekantoor van RMA/Verécos in Bunnik.
Koude douche
Na die advertentie kwam in elk geval Levob in actie, maar dan wel op een manier die Li een koude douche bezorgde.
Levob maakte in een brief van 3 juli “ernstig bezwaar tegen de tekst van uw advertentie”. Want, zo stelde Levob: “Door uw handelwijze komen gegevens omtrent verzekerden, de verzekeringsdekking e.d. uit hoofde van de ons in eigendom toebehorende assurantieportefeuille mogelijk in handen van een derde. Met alle gevolgen van dien. Als voorbeeld strekke het gegeven dat die derde hierdoor de mogelijkheid wordt geboden met deze aldus (om niet) verkregen klantgegevens de verzekering elders over te sluiten, waardoor wij schade lijden. (…) Reeds nu voor alsdan stellen wij u aansprakelijk voor alle schade die wij mochten lijden als gevolg van uw handelwijze.”
Een dergelijk schrijven was wel het laatste wat Li had verwacht na de door hem, met instemming van de rechter-commissaris, ondernomen preventie-actie.
Briefpapier
Bij het uitbrengen van zijn eerste verslag hadden zich bij Li in totaal dertien particuliere beleggers gemeld als gedupeerden met een totale vordering van f 3,27 mln.
Het ging daarbij onder meer om spaarverzekeringen die Fraenkel kennelijk in eigen beheer hield. De beleggers ontvingen op origineel briefpapier van De Waerdye (Stad Rotterdam) bevestigingen van stortingen en rentebijschrijvingen. De betrokken beleggers konden ook gelden opvragen van hun spaarpolissen. Rond de jongste jaarwisseling kon Fraenkel niet meer voldoen aan opvragingen van grote bedragen. Diverse beleggers wendden zich rechtstreeks tot Stad Rotterdam, waar zij te horen kregen dat daar van genoemde polissen niets bekend was.
Geen geld
Bij zijn onderzoek naar bank- en girorekeningen kwam de curator tot de vaststelling dat die bijna allemaal debetstanden vertoonden. Een bankkluis bleek leeg te zijn. De enige mogelijk liquide te maken waarde schuilt in de woning van Fraenkel in Ouderkerk aan de Amstel. Die in 1997/1998 gebouwde woning zou ruim f 2 mln moeten opbrengen, maar is voor de helft eigendom van zijn echtgenote, die bezig is met een echtscheidingsprocedure.
Bij het onderzoek naar de mogelijkheid om de woning in Ouderkerk aan de Amstel te gaan verkopen, constateerde Li overigens dat de opstalpremie van die woning niet was betaald en dat deze op grond daarvan sinds juni 1999 niet gedekt was. Hij heeft het huis, dat sinds kort te koop staat, uiteraard direct laten verzekeren.
De luxe ingerichte woning in Ouderkerk aan de Amstel. De vraagprijs is f 2.250.000 kosten koper. ‘Aanvaarding direct’.

Reageer op dit artikel