nieuws

Curator gijzelt oud-directeur ZAB

Archief

P.J. Miltenburg, de voormalige directeur van het failliete Zeeuws Assurantie Bedrijf (ZAB), is sinds vorige week in gijzeling genomen door de curator in het ZAB-faillissement, mr J. Wind.

ZAB kwam begin vorig jaar in opspraak i.v.m. schijnvolmachten van UAP en NOG. De gezamenlijke schuldeisers in het faillissement hebben volgens Wind een vordering van f 16 mln op ZAB. UAP neemt hierin het voortouw, met een vordering van f 15 mln.
Volgens de curator is gijzeling de enige methode om Miltenburg te dwingen tot het verstrekken van informatie over de gang van zaken bij het ZAB. “Ik heb inmiddels diverse variaties op hetzelfde verhaal van hem gehoord. Het ene is nog ongeloofwaardiger dan het andere. En uit de zeer geringe administratie van het ZAB word ik ook al niet veel wijzer”, aldus Wind.
Bij een gijzeling wordt de persoon in kwestie na toestemming van de rechter in bewaring genomen tot het moment dat de gegijzelde de van hem verlangde informatie verstrekt. Gijzeling van een ex-bestuurder na een faillissement komt zeer zelden voor.
Miltenburg is thans regio-manager bij Meeùs in Zeeland.

Reageer op dit artikel