nieuws

Cunningham en GAB gevraagd schade stroomstoring te regelen

Archief

Expertisebureaus Cunningham Lindsey en GAB Robins zijn benaderd door respectievelijk Nuon en het ministerie van Defensie om de schadeafwikkeling te regelen van de stroomstoring in de Tieler- en Bommelerwaard.

Medio december vloog daar een Apache-helikopter van de Koninklijke Luchtmacht tijdens een trainingsvlucht tegen een hoogspanningsmast in de Waal bij Hurwenen. Als gevolg van dit ongeluk zaten particulieren en bedrijven in de Bommelerwaard en een deel van de Tielerwaard twee etmalen zonder stroom.
Om de eerste nood te lenigen kregen de meer dan 50.000 getroffen huishoudens automatisch een standaard schadevergoeding van _ 255 van de Nuon. Ook werd particulieren en bedrijven geadviseerd contact op te nemen met de eigen verzekeraar.
Een voorlopige inventarisatie van de Kamer van Koophandel wees uit dat de circa 7.000 bedrijven gezamenlijk tussen de _ 50 mln en _ 70 mln schade hebben geleden. Volgens Jan Fonk van Interpolis is de schade voor de agrariërs in het getroffen gebied enorm meegevallen, omdat de verzekeraar in de meeste gevallen de aanwezigheid van een noodstroomaggregaat in de polisvoorwaarden heeft opgenomen. "Wij hebben zo'n 1.500 agrarische verzekerden in dit gebied en voornamelijk slechts kleine schades gemeld gekregen."
Schadeformulieren
Op initiatief van de Kamer van Koophandel en de gemeenten konden al dan niet verzekerde gedupeerden tot maandag 7 januari een schadeformulier invullen. Deze formulieren ("Vier volle ordners", aldus de woordvoerder) zijn verzameld door de gemeente Zaltbommel, die ze doorstuurt naar het ministerie van Defensie. Dat heeft al in een eerder stadium laten weten deze claims "met alle redelijkheid" te zullen behandelen. Dit werk is uitbesteed aan de dienst Regelingen van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. In tijden van crises, ondersteunt deze dienst ministeries, gemeenten, waterschappen en provincies bij de afhandeling van schade.
Defensie kan uiteraard ook een behoorlijke claim tegemoet zien van Nuon zelf. Niet alleen voor het herstel van de beschadigde mast en kabels, overigens. "We zijn nu bezig met een inventarisatie van de totale schade en dat is een zeer complex verhaal", vertelt Gerard Böttcher van Cunningham Lindsey. "Er is door het ongeluk bijvoorbeeld ook sprake geweest van een behoorlijke onbalans in het elektriciteitsnet, waardoor Nuon direct extra maatregelen heeft moeten nemen om te voorkomen dat de stroomvoorziening van een nog veel groter gebied in gevaar zou komen." Wanneer de Nuon een helder beeld heeft van de zelf geleden schade, is nog niet bekend.
te halen. Op de achtergrond de geknakte hoogspanningsmast, die in de buurt van het Gelderse Hurwenen aan de Waal werd geraakt door een onfortuinlijke Apache-gevechtshelikopter.

Reageer op dit artikel