nieuws

Cunningham Boschman wijst kritiek FNV van de hand

Archief

Het Bureau Beroepsziekten van vakbond FNV heeft bij de Raad van Toezicht Verzekeringen en het Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg in Zwolle een klacht ingediend tegen een medisch adviseur van Cunningham Boschman. “Een publiciteitsoffensief met ongefundeerde stellingen”, zegt directeur Frank Reijnen van het expertisebureau.

Volgens de FNV heeft de adviseur bij het opstellen van een rapport over een RSI-patiënt in strijd gehandeld met de beroepscode voor medisch adviseurs. “Dit advies is er de voornaamste oorzaak van dat de verzekeraar afziet van een minnelijke schikking met de werknemer en elke vorm van aansprakelijkheid afwijst”, zegt Jan de Jong van het Bureau Beroepsziekten.
De Jong heeft de indruk dat de meeste verzekeraars sturend handelen ten opzichte van medisch adviseurs om uitkeringen uit te stellen of te ontlopen. “Wij komen tendentieuze, uiterst bedenkelijke dingen tegen. Er wordt stelselmatig met een vergrootglas gezocht naar onzinargumenten.” Volgens De Jong zijn Interpolis, Delta Lloyd en Amev uitzonderingen: “Zij handelen redelijk fatsoenlijk”.
Rug tegen de muur
Frank Reijnen van Cunningham Boschman is kwaad over de wijze waarop de FNV de zaak naar buiten heeft gebracht: “Dit is gewoon een publiciteitsoffensief. Eind augustus werd aangekondigd dat mogelijk een klacht zou worden ingediend. Wij hadden de mogelijkheid om binnen twee weken te reageren, maar later bleek dat zij dezelfde dag de klacht al hadden ingediend. Ik sta nu met de rug tegen de muur: ik kan niet inhoudelijk reageren, omdat de FNV de zaak al onderdeel van een procedure heeft gemaakt, zonder dat hoor en wederhoor is toegepast”.
De kritiek van de FNV dat verzekeraars op grote schaal manipulerend handelen in letselzaken, wijst Reijnen van de hand. “Dat weinig claims gehonoreerd worden, betekent nog niet dat zaken niet integer en transparant behandeld worden.”

Reageer op dit artikel