nieuws

‘Cultuurbrug’ in de schaderegeling voor reizigers in Turkije en Marokko

Archief

De vakantietijd is weer achter de rug en velen zullen er met plezier aan terugdenken. Maar ook op vakantie gebeuren er wel eens ongelukken. Toeristen die in Turkije of Marokko iets vervelends overkomt, kunnen rekenen op de ondersteuning en expertise van de mensen van Benelux International Claims Services in Istanbul en Casablanca.

Directeur Ethem Emre van Benelux International kwam in 1974 als jongen van elf jaar in het kader van gezinshereniging vanuit Turkije naar Nederland. In 1982 vestigde hij zich als zelfstandig tolk/vertaler en kwam hij door zijn werk regelmatig in contact met SRK Rechtsbijstand in Zoetermeer. Daar vroeg het hoofd van de schadeafdeling of Emre er oren naar had om in Turkije als zelfstandig ondernemer de afwikkeling van schadegevallen te gaan regelen. “En zo ben ik in 1990 weer in Istanbul beland”, vertelt hij. “De eerste klant toentertijd was SRK en later kwamen er andere instanties bij als de ANWB, DAS en ISB, de bekende grote rechtsverleners, dus.”
In de bijna zestien jaar van zijn bestaan is het bedrijf behoorlijk gegroeid. “In Turkije werken we nu met twaalf man en inmiddels hebben we ook in Marokko, in Casablanca, een vestiging waar zes mensen werken. Hier in het hoofdkantoor in Roosendaal hebben we acht mensen in dienst. We houden ons niet alleen bezig met schaderegeling, maar ook met expertise en onderzoek.”
Helikoptercrash
Bij Benelux worden er jaarlijks tussen de vijfhonderd en duizend zaken afgehandeld, in opdracht van Nederlandse en Belgische verzekeraars. Maar ook op de Duitse markt is het bedrijf inmiddels actief. “Allochtonen van Turkse of Marokkaanse origine, of Nederlanders, Duitsers en Belgen die in die landen op vakantie gaan, kunnen in het kader van rechtsbijstand een beroep doen op hun verzekering en dan komen wij ter plekke in actie”, vertelt Emre.
De aard van de hulpverzoeken is divers. De meeste komen van allochtonen die met hun auto op vakantie zijn en een verkeersongeval krijgen. “Maar we worden ook betrokken bij vermissingen of ongevallen in het hotel waar mensen logeren of als er iets misgaat tijdens een ballonvaart. En laatst was er een helikoptercrash in Antalya, waarvoor wij werden ingeschakeld.”
Op locatie
De verschillen in cultuur tussen West-Europa en landen als Turkije en Marokko zijn soms groot. Om het onderlinge begrip te bevorderen, gaan de medewerkers van Benelux regelmatig over en weer bij elkaar ‘in de keuken’ kijken. Zelf is Emre ook geregeld op locatie, om te kijken of alles verloopt zoals het was gepland. “We reizen dus veel heen en weer tussen Nederland, Turkije en Marokko. Overigens hebben we voor Marokko een Marokkaanse projectleider in dienst. Want ik, als Turk, zal natuurlijk in Marokko ook de nodige problemen hebben. Immers, niet alle ‘buitenland’ is hetzelfde…”
Advocaten
Inmiddels heeft Benelux in Marokko en Turkije zelf advocaten in dienst en een eigen netwerk van betrouwbare advocaten opgebouwd. Maar voor het zover was, ging er wel eens iets mis. Zo kwam het nogal eens voor dat advocaten plotseling zoek waren. “Dan bleek zo iemand inmiddels in het parlement te zitten. En daar nemen ze dan niet de moeite om hun cliënten netjes op de hoogte te brengen. Of advocaten zien dat het om goedverzekerde buitenlanders gaat en proberen bedragen te claimen voor hun honorarium waarvan je denkt: hé, zitten we in Amerika met nieuwe tarieven?”
Onder tafel
Ook de procedures in Turkije kunnen naar Nederlandse maatstaven nog wel eens langdurig zijn. “In Nederland kan een zaak soms tien jaar duren als het ingewikkeld is, maar in Turkije kan het makkelijk het dubbele worden. Verder is Turkije nog niet zo geautomatiseerd als wij in Nederland gewend zijn. Documenten kun je hier online opvragen, maar in Turkije moet je veel dingen op locatie uit gaan zoeken. Heel arbeidsintensief”, aldus Emre, die zegt dat het dan ook niet ongebruikelijk is dat je onder tafel wat toestopt om het juiste rapport snel boven tafel te kunnen krijgen.
Verkeersongevallen leiden in Turkije vrij snel tot een strafzaak, vertelt Emre: “Bij zwaar letsel kan je al in hechtenis worden genomen. Zeker bij een overlijden gebeurt dat ook. Meestal na twee of drie maanden, als de zaak wat opgehelderd is en de schuldvraag ligt duidelijk, kom je met een borgsom vrij. Maar de zaak blijft wel doorgaan.”
Misplaatste angst
Een fout die veel mensen maken als ze in Turkije door een ongeval met de politie in aanraking komen, is het tekenen van een verklaring dat ze afzien van aanspraken jegens de schuldige partij. Emre: “Dat wordt soms een beetje ingegeven door misplaatste angst voor de politie. Het schrikbewind in de Turkse gevangenis van de film Midnight Express hebben sommigen nog op hun netvlies staan. Dus die denken: ik teken alles, als ik hier maar snel weg ben. Eenmaal terug in Nederland worden ze wakker en kloppen ze aan bij hun verzekeringsmaatschappij. Dan krijgen wij het verzoek om de schade te gaan verhalen, maar door die getekende verklaring wordt dat lastig. Het is dus heel belangrijk dat men niet zonder overleg papieren tekent.”
Ook komt het regelmatig voor dat mensen bij schade gewoontegetrouw het Europese schadeformulier invullen. Eenmaal terug in Nederland willen ze hun schade verhalen, maar krijgen dan nul op het rekest, omdat ze geen schaderapport van de politie hebben.
Vademecums
“Het is dus heel belangrijk dat mensen goed weten hoe ze moeten handelen en welke instanties ze bij calamiteiten moeten raadplegen”, aldus Emre. Dat is ook de reden waarom Benelux een tweetal vademecums heeft ontwikkeld, met alle relevante informatie voor reizigers naar Turkije en Marokko. “Ik hoor wel eens van verzekeraars dat ze dat kopiëren en op de verschillende afdelingen verspreiden. Wie erin geïnteresseerd is, kan ook gewoon van ons een cd-rom krijgen.”
Stichting Iftas
Behalve directeur van Benelux is Emre ook initiatiefnemer van de stichting Iftas, die zich sterk maakt voor het opzetten van professionele slachtofferhulp in Turkije.”In het verlengde van het werk van Benelux willen we met Iftas een organisatie opzetten voor humanitaire, persoonlijke en sociale hulp. We zijn nu in gesprek met het Nederlandse Bureau Slachtofferhulp en ook Buitenlandse Zaken en de consulaten zijn erbij betrokken Ook de Turkse minister voor Toerisme heeft er oren naar om te kijken of wij naast de schaderegeling ook een ideële doelstelling kunnen nastreven middels deze stichting. Als Benelux zijn we voorlopig de enige sponsor van deze stichting, maar rechtsbijstandverzekeraars, ziektekostenverzekeraars en werkgevers hebben zeker ook belang bij professionele slachtofferhulp. Ik wil daarom graag een oproep doen aan de verzekeraars in Nederland om Iftas te sponsoren.”
Twijfels
Emre haalt veel voldoening uit de wetenschap dat hij er als allochtoon in is geslaagd om op het gebied van schadehulp en -expertise een succesvol bedrijf te runnen. “Dat geeft ons een stukje erkenning. Sommigen hebben er wel eens twijfels over. Kan dat wel, Turken in de dienstverlening? Men is meer gewend aan shoarmazaken of kruideniers… Expertise is toch volledig ‘blank’ in Nederland. Dus dat moet wennen, denk ik. We hebben hier per slot van rekening echt de nodige kennis en communicatiemogelijkheden in huis. Het is gewoon onbegonnen werk voor een vreemde in die landen om dit soort zaken in goede banen te leiden.”
Toch ziet Emre in zijn land van herkomst geleidelijk aan wel zaken verbeteren: “Zoals u weet heeft Fortis in Turkije een bank overgenomen en Dexia is net met een bank gefuseerd. Duitse verzekeraars zijn momenteel erg geïnteresseerd in fusies en overnames met Turkse verzekeraars. Dus we denken zeker dat op dit gebied over tien jaar in Turkije veel verbeterd zal zijn.”
Ethem Emre: “Het is gewoon onbegonnen werk voor een vreemde in die landen om dit soort zaken in goede banen te leiden.”

Reageer op dit artikel