nieuws

Creon vernieuwt verwondingen- polis voor honden en katten

Archief

Na een volgens haar succesvolle proefperiode van twee jaar heeft Creon (internationale dierenverzekeringen) bij het intermediair een vernieuwde verwondingenpolis voor honden en katten geïntroduceerd. De onderlinge waarborgmaatschappij Creon UA in Enschede is voortgekomen uit het Nationale Huisdieren Ziekenfonds en is bezig met het opzetten van filialen in Denemarken, Duitsland en België.

In 1993 kwam de eerste versie van de verwondingenpolis op de markt. Er werd destijds onderscheid gemaakt tussen honden en katten en er gold een jaarpremie: voor een hond f 120, voor een kat f 90.
Creon biedt nu een levenslange verwondingenpolis voor honden èn katten, tegen eenmalige premiebetaling. Er zijn twee dekkingsmogelijkheden:
tegen àlle verwondingen ongeacht de oorzaak. De premie bedraagt dan f 395;tegen verwondingen ten gevolge van verkeersongevallen. De premie bedraagt f 295.Bij aanmelding boven het eerste levensjaar geldt een korting van 5% voor ieder jaar ouder dan één. De maatschappij accepteert alle rassen en zonder leeftijdslimiet. De dekking omvat de kosten van de dierenarts incl. operaties, medicijnen, opname, rontgenfoto’s, dierenambulance. De uitkering bedraagt maximaal f 1.000 per gebeurtenis. Er is geen eigen risico. Creon stelt het intermediair 30% provisie in het vooruitzicht, waarbij wordt aangetekend dat de incasso en schade-afhandeling rechtstreeks door haar wordt verzorgd.
De kosten zijn gedekt tot maximaal f 1.000 per gebeurtenis.

Reageer op dit artikel