nieuws

CPB-studie: verbod op financiële banden verzekeraars/tussenpersonen

Archief

overwegen

Het Centraal Planbureau (CPB) heeft vorige week een steen in de assurantievijver gegooid met een nieuwe pensioenstudie, die als ondertitel heeft ‘De toekomst van de Nederlandse markt voor oudedagsvoorzieningen’. Om in die markt keuzevrijheid en transparantie te verbeteren, zouden financiële relaties van tussenpersonen met verzekeraars verboden moeten worden.
De omstandigheid dat assurantiebemiddelaars “worden gefinancierd door middel van provisies afkomstig van aanbieders”, is niet het enige dat het CPB zorgen baart. “Daarnaast kan er sprake zijn van eigendomsrelaties en omzetafspraken. Door deze wijze van financiering zijn “onafhankelijke tussenpersonen niet onafhankelijk.”
Genoemde beloningsstructuur heeft volgens het CPB nog een bijkomend negatief effect. “Door de provisiebeloning concurreren tussenpersonen onderling niet op prijs. Hierdoor kunnen zij hoge marges hanteren, hebben zij onvoldoende prikkels voor een doelmatige bedrijfsvoering en kunnen inefficiënt opererende adviseurs overleven.”
Geen transparantie
Er bestaat op het terrein van pensioenen een trend naar meer keuzevrijheid, aldus het CPB, maar dat leidt niet altijd tot betere keuzes. “Bij de individuele voorzieningen wordt de transparantie beperkt door de beloning van assurantietussenpersonen(…). Tussenpersonen worden door consumenten indirect betaald via provisies, waarvan verzekeraars en tussenpersonen de hoogte bepalen. Deze provisie kan meespelen bij het advies van de tussenpersoon aan de consument.” Het CPB ziet alleen nadelen in dit systeem. “Dit geldt ook voor andere financiële banden tussen verzekeraars en tussenpersonen, zoals aandelenbezit en omzetafspraken. Een verbod op alle financiële banden is daarom te overwegen.”
Politieke uitlatingen
De NVA toonde zich desgevraagd zeer verbaasd over ‘politieke uitlatingen’ van het CPB. Woordvoerster Hella Kuijpers zei: “Maar wij hebben inmiddels begrepen, dat de studie voor 50% gefinancierd is door het ministerie van Economische Zaken”, daarmee verwijzend naar de opstelling van EZ in de aanloop naar de jongste wijzigingen in de Wet Assurantiebemiddelingsbedrijf (voorstander van afschaffing van alle in de wet vastgelegde bepalingen omtrent de provisie).
Hoe kan het CPB onafhankelijk zijn, en tegelijk een onderdeel van het ministerie van Economische Zaken?
Het CPB: “Onafhankelijkheid is essentieel voor het voortbestaan van het Bureau, dus wij waken zorgvuldig tegen iedere politieke beïnvloeding”.
Hybride functie
Ook NBVA-voorzitter Van Voorst Vader is verbaasd over de door het CPB geuite kritiek op het provisiesysteem. “Het CPB gaat voorbij aan de hybride functie van de assurantietussenpersoon: enerzijds adviseur en anderzijds wederverkoper”.
Van Voorst Vader vindt dat het CPB “een gebrek aan samenhangende visie” ten beste geeft. “Het CPB ontkent de ontstaansgeschiedenis van de verzekeringsbedrijfstak, die is gebaseerd op solidariteit; zowel solidariteit tussen branches als tussen verzekerden”.
Het CPB over zichzelf: wij maken onafhankelijke up-to-date economische prognoses en analyses die wetenschappelijk verantwoord zijn en van belang voor het beleid van de regering, het parlement en andere maatschappelijke organisaties zoals politieke partijen, vakbonden en werkgeversorganisaties. Het CPB krijgt jaarlijks een budget van het ministerie van Economische Zaken. Op verzoek van bovengenoemde instanties kunnen onderzoeken worden uitgevoerd die (gedeeltelijk) door de opdrachtgevers worden gefinancierd. De jongste pensioenstudie is voor de helft gefinancierd door de Directie Marktwerking van EZ. Het rapport ‘Solidariteit, keuzevrijheid en transparantie’ is te koop voor f 55 en is onder nummer ISBN 90.120.9061x te bestellen bij SDU, tel. 070-378.98.80 of per fax 070-378.97.83.

Reageer op dit artikel