nieuws

CPB-scenario’s: er wordt keihard aan gewerkt

Archief

Uw commentaar in het vorige nummer van AM over het CPB-rapport “Drievoud Verzekerd” eindigde met de volgende woorden: “Iedereen is natuurlijk druk met het innemen van een standpunt tegen de scenario’s. Die energie kan beter worden gestoken in zaken die in de studie naar voren zijn gebracht en welke serieuze aandacht verdienen”.

Het zal u en de lezer wellicht verbazen, maar ik ben het met deze stelling van harte eens! Natuurlijk kunnen verzekeraars en standsorganisaties zich niet permitteren om, als de landelijke en de vakpers om een reactie op zo’n studie van het CPB vraagt, te zeggen: “Sorry, geen tijd, we zijn te druk met de kansen en bedreigingen voor de toekomst”.
Maar het zou verkeerd zijn om te denken dat een kritisch commentaar op de ook in mijn ogen overigens vele discutabele uitgangspunten en conclusies van het CPB, betekent dat er niet door vele marktpartijen, waaronder het professionele intermediair en de standsorganisaties, keihard wordt gewerkt aan de kansen en de bedreigingen die – bepaald niet nieuw – door het CPB genoemd zijn.
Professionaliseringsslag
Dat proces start niet nu pas, maar is al een aantal jaren – en zeker na het ontstaan van het verschijnsel banque-assurance – in steeds sterkere mate aan de gang.
Daarom zien we vele kantoren explosief meer investeren in bijvoorbeeld automatisering, in fusies en overnames, in meer en hoger gekwalificeerd personeel, in cursussen en opleidingen, in marketing en in management. We zien ook steeds meer kantoren de beheerdersmentaliteit van vroeger afschudden. En zich met een steeds breder diensten- en produktenpakket richten tot bestaande en nieuwe cliënten. Voorts zijn een toenemend aantal kantoren systematisch met kwaliteitsprojecten bezig en met het opvangen van de werkzaamheden die verzekeraars “decentraliseren”.
De standsorganisaties doen er veel aan om al deze ontwikkelingen niet alleen mentaal te stimuleren, maar ook om de leden hierbij met concrete hulpmiddelen te ondersteunen. Door – om maar enkele activiteiten te noemen – het houden van bedrijfsvergelijkende onderzoeken, het organiseren van studiegroepen (waarin veel en vaak aan de kansen en bedreigingen wordt gewerkt), het geven van cursussen, het aanbieden van concrete marketingmiddelen en van individuele begeleiding op het brede gebied van het ondernemerschap van de leden.
Geen garantie voor de toekomst
Dat voor al deze diensten steeds meer belangstelling bestaat, is op zich verheugend. Zeker omdat dit zich in deze jaren vertaalt in een – gemiddeld – uitstekende groei van de professionele assurantiekantoren. Maar dat is bepaald geen waterdichte garantie voor een onbezorgde toekomst op middellange en lange termijn! Dat weet iedere ondernemer in onze branche en dat weten wij als organisatie.
Daarom zien we niet alleen kansen. Maar nemen we de bedreigingen en de concurrentie uiterst serieus. En zijn onze leden en zijn wij de laatste jaren én vandaag de dag keihard bezig met een steeds verdere uitbreiding van de activiteiten. En een rapport als dat van het CPB, hoeveel kritiek wij daarop ook hebben, vormt een extra aansporing tot een uiterste krachtsinspanning in de slag om de markt.
Mr H. Scheffer, directeur NVA

Reageer op dit artikel