nieuws

Coronel: Nederlandse verzekeraars laten op co-assurantiemarkt kansen

Archief

liggen

Voorzitter U. Coronel van de makelaarssectie van de Vereniging Nederlandse Assurantie Beurs (VNAB), blijft zich verbazen over de geringe interesse van de Nederlandse verzekeraars voor co-assurantie. Hij zei dit vorige week tijdens een door de VNAB en de Amsterdamse en Rotterdamse assurantiebeurs georganiseerde presentatiedag voor leden van het Verbond van Verzekeraars.
Coronel begrijpt er niets van. “De assurantiebeurs is een aantrekkelijke, winstgevende markt. Maar de Nederlandse verzekeraars liggen te slapen. Buitenlandse bedrijven gaan er met de buit vandoor. Nederlandse verzekeraars hebben een verkeerd beeld van co-assurantie. Alleen Aegon en Amev, en in iets mindere mate Delta Lloyd, zijn redelijk actief, de rest doet niets. Zo’n Nationale-Nederlanden is eigenlijk alleen symbolisch aanwezig op de beurs. Middelgrote maatschappijen als Stad Rotterdam laten ons volkomen links liggen. Ik chargeer natuurlijk enigszins, maar de strekking blijft staan.”
De makelaarsvoorzitter vermoedt, dat aan de passieve houding een soort traditionele angst ten grondslag ligt. “Men denkt dat er geen geld te verdienen is.”
Het Nederlandse aandeel onder de beursmakelaars is eveneens gering. “Van de zes grootste makelaars, die samen zo’n 80% van de co-assurantiemarkt beheersen, heeft maar één een Nederlandse achtergrond, namelijk ABN Amro.”
Coronel noemt naast de financiële winstmogelijkheden de aanwezige kennis als aanlokkelijk motief de co-assurantiewereld te betreden. “Dit marktsegment is onder andere zo belangrijk omdat er zo veel know-how rondloopt, waar men zijn voordeel mee kan doen.”
O. Bekouw, voorzitter van de VNAB, en collega-spreker op de introductiedag, nuanceert Coronels verzuchtingen enigszins door de hand in eigen boezem te steken. In het verleden was de assurantiebeurs een vrij gesloten bastion, moeilijk toegankelijk voor niet-ingewijde verzekeraars. “We hebben ze vroeger weinig kans geboden, maar nu is de situatie veranderd.”
Coronel: ‘traditionele angst’.

Reageer op dit artikel