nieuws

Cordares komt met hypotheekgerichte overlijdensrisicopolis

Archief

Cordares heeft een overlijdensrisicoverzekering ontwikkeld die is toegesneden op mensen die een hypotheek sluiten. Daarnaast is de bestaande ‘losse’ variant aangepast.

Het nieuwe product, Hypotheek Risico Plan geheten, heeft een apart rokers- en een niet-rokerstarief, die lager zijn dan bij het al bestaande Risico Bewust Plan. Volgens Cordares hoort de premie tot “de allerlaagste in de markt”. Daarnaast zijn er weinig voorwaarden. “Er gelden bijvoorbeeld geen ingewikkelde inkomens- of vermogenseisen. Een te laag inkomen leidt bijvoorbeeld niet tot een hogere premie.”
Bij een verzekerd bedrag van _ 200.000 en een gelijkblijvend kapitaal op twee levens (beide partners zijn dertig jaar oud) geldt een maandpremie van _ 60,71 als wordt gekozen voor een looptijd van dertig jaar. Het rokerstarief is dan _ 92,42.
De keuringsgrens is _ 300.000, maar bij de niet-rokersvariant wordt vanaf een verzekerd bedrag van _ 160.000 een bloed- en urinetest afgenomen, waarbij wordt getest op de aanwezigheid van afbraakproducten van nicotine.
Het intermediair ontvangt als afsluitprovisie 17% premie maal duur, met een maximum van 170% van de jaarpremie. De verdientermijn is vijf jaar.
Risico Bewust Plan
Het Risico Bewust Plan, de ‘losse’ overlijdensrisicopolis, is uitgebreid met een rokersvariant. Tevens zijn de tarieven aangescherpt. Niet-rokers betalen in de eerder beschreven situatie _ 70,85 per maand; het rokerstarief is _ 103,38.
Bij beide producten is premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid mee te verzekeren. Daarvoor geldt een premieopslag van minimaal 4,25% en maximaal 10,12%.

Reageer op dit artikel