nieuws

Coolen debuteert met AudaBrava

Archief

Coolen Expertise heeft een contract gesloten met het systeemhuis OSA voor de levering van het standaard expertiseprogramma Denaro, inclusief een AudaBrava-module. Door de overstap naar Denaro zal Coolen het eerste onafhankelijke expertisebureau zijn dat met AudaBrava werkt.

AudaBrava is een door verzekeraars geïnitieerd project dat erop gericht is de expertises in de branches brand en varia sneller, efficiënter en goedkoper uit te kunnen voeren, met behulp van geautomatiseerde processen en datacommunicatie. Het systeemhuis OSA is enige tijd geleden voor de ontwikkeling van AudaBrava een samenwerking aangegaan met Audatex in Zeist.
Terwijl sommige expertisebureaus gereserveerd, zo niet afwijzend staan tegenover ontwikkelingen als AudaBrava, ziet directeur A. Coolen juist kansen: “AudaBrava is mijns inziens een antwoord op de verkrappende marges in de expertisebranche. Er worden kostenbesparingen bereikt, waardoor je concurrerende tarieven kunt hanteren zonder dat je inlevert op kwaliteit. Bovendien moet je als onafhankelijk expertisebureau je opdrachtgevers zo goed mogelijk bedienen. Dus als verzekeraars met een dergelijk project starten, moet je gewoon mee. Je kunt ook afwachten om pas later aan te haken, maar dan zou het wel eens te laat kunnen zijn.”

Reageer op dit artikel