nieuws

Controleren van tussenpersoon op WFD-vergunning lastig

Archief

Het vergelijken van het digitale WFD-register van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) met de eigen bestanden van tussenpersonen van verzekeraars, volmachtkantoren en serviceorganisaties blijkt niet zo eenvoudig.

Het alleen controleren op vergunningnummer levert in de meeste gevallen geen problemen op. Echter, het controleren van alle gegevens zorgt voor moeilijkheden bij een aantal bedrijven, waaronder Eurolloyd.
De problemen waar Eurolloyd-directeur Hans van Ommen tegenaan loopt, zijn legio. Zo zijn vergunningnummers toegekend, maar ontbreekt de naam van het bedrijf. Verschillende bedrijven zijn dubbel geregistreerd. Partijen die onder de WFD een vrijstelling hebben verkregen, zoals veel onderlingen, komen niet meer in het register voor. Daarnaast is er bij Van Ommen grote irritatie over de wijze waarop het digitale bestand van de AFM is samengesteld.
“Iedereen weet dat de programmeertaal XML niet goed werkt voor een databank. Als het een gewoon een ASCII-bestand was geweest, hadden wij het aanzienlijk makkelijker kunnen vergelijken met onze eigen bestanden”, aldus Van Ommen.
Apart programma
Ook Coöperatie DAK ondervindt problemen bij het vergelijken van de bestanden. “Als je alleen op vergunningnummer checkt, gaat het nog redelijk soepel. Maar wij willen het meteen goed checken en moeten daar een apart programma voor laten schrijven, Dat kost dus tijd en geld.” Bij DAK zijn 1.200 tussenpersonen aangesloten.
De Van Kampen Groep, met ruim tweeduizend aangesloten tussenpersonen, heeft in eerste instantie gecontroleerd op vergunningnummer. “Die controle viel wel mee; 90% hebben we geautomatiseerd kunnen vergelijken. Het restant is handmatig gecontroleerd. We hebben hier een aantal techneuten rondlopen die kans hebben gezien het XML-bestand te importeren in een voor ons bruikbare databank. Nu gaan we controleren op welke deelgebieden men een vergunning heeft. Dat wordt een aanzienlijke klus”, aldus directeur Lex van Kampen.
Verzekeraars
De verzekeraars schijnen minder moeite te hebben met het controleren van de gegevens. Onduidelijk is of men in eerste instantie alleen op vergunningnummer gecheckt heeft.
Avéro Achmea heeft alleen de controle op vergunningnummer geautomatiseerd uitgevoerd. “De NAW-gegevens, fax, telefoon, bedrijfsnaam en KVK-nummer worden om veiligheidsredenen handmatig gecontroleerd”, aldus woordvoerder Bertwin Tiemersma. “Het zou systeemtechnisch wel kunnen, maar wij wilden met eigen ogen zien of deze gegevens correct waren. Iedereen die hiaten heeft in de gegevens, is door ons aangeschreven”, aldus Tiemersma. Bij Avéro zijn uiteindelijk 250 tussenpersonen buiten de boot gevallen die geen vergunningnummer hebben. “Dat betrof een groep die ook al eerder door ons was aangeschreven in verband met het ontbreken van een nummer. Zij zijn nu opnieuw weer aangeschreven.” Avéro heeft enkele duizenden tussenpersonen in de boeken, die inmiddels allemaal gecontroleerd zijn.
Aegon en Reaal hebben geen noemenswaardige problemen gehad bij het controleren van de gegevens. “Er vallen er altijd een paar uit waarvan de gegevens niet kloppen of niet volledig zijn. Dat hoort erbij”, aldus Aegon. Ook Reaal zegt de gegevens volledig geautomatiseerd te hebben kunnen controleren en geen noemenswaardige problemen te zijn tegengekomen.
AFM
Bij de Autoriteit Financiële Markten laat men weten geen berichten te hebben gekregen dat er met het bestand niet te werken zou zijn. Deze mededeling is opvallend gezien het e-mailverkeer dat heeft plaatsgevonden tussen onder meer Eurolloyd en medewerkers van de toezichthouder.
Controleregister
Inmiddels is er een partij die in het ontstane gat gesprongen is, de website www.controleregister.nl. en www.financieelcontroleregister.nl. Deze website biedt een programma aan waarmee het AFM-bestand geïmplementeerd kan worden in de eigen bedrijfsvoering. Er zijn verschillende abonnementsvormen mogelijk en het programma wordt continu aangepast aan de laatste ontwikkelingen, staat te lezen op de website. Op moment van schrijven is onduidelijk wie verantwoordelijk is voor deze website en hoe betrouwbaar de informatie is.

Reageer op dit artikel