nieuws

Controle onafhankelijkheid NVA-leden: goede trouw

Archief

De accountantsorganisaties Nivra en NOvAA zien geen mogelijkheden voor een betrouwbare controle op de aandelenregisters en met name de productievrijheid van NVA-leden. De NVA gaat nu door middel van een registratieformulier deze controle zelf uitvoeren en gaat daarbij uit van het ‘te goeder trouw’ beantwoorden van de vragen door de leden.

De NVA had aan beide accountantsorganisaties gevraagd of zij deze controle voor hun rekening wilde nemen. “Maar zij zagen daar geen brood in”, aldus NVA-directeur Niels Mourits. Hij wilde tijdens een persbijeenkomst ‘open’ praten over de ontwikkelingen binnen de NVA en het in de afgelopen ledenvergadering vastgestelde beleidsplan ‘Tijd voor nieuw beleid’.
Volgens Mourits wordt de discussie over de onafhankelijkheid, een woord dat overigens in het hele beleidsplan niet terug te vinden is, nog steeds gevoerd. Mourits hamert in dat opzicht op de term ‘vrijheid in advies’. De NVA gaat door middel van registratieformulieren deze ‘vrijheid’ controleren. “Van een ieder die daar niet aan voldoet, wordt het lidmaatschap beëindigd”. Per 1 januari 2002 moeten de huidige NVA-leden voldoen aan een aantal verplichtingen, zoals het vermelden van het aandelenbelang op het briefpapier. Voor nieuwe leden gaat dat meteen al in.
Directe benadering
De Gedragscode Directe Benadering, een code hoe verzekeraars intermediaire verzekerden benaderen, was volgens Mourits “een zware bevalling”. “De code ligt nu bij het Verbond van Verzekeraars. Zij zijn aan zet en we hopen snel een reactie te krijgen.” Mourits geeft echter meteen aan dat als de verzekeraars niet op één lijn zitten, de NVA via ‘bilateraaltjes’ aparte afspraken zal maken met individuele verzekeraars. “Wij zullen hiermee dan ook naar buiten treden”, aldus Mourits.
Piketpaaltjes
“De NVA stopt met het reageren per incident. Niet ieder persbericht over een dealerpolis wordt gevolg door een veroordelend persbericht van de NVA. We zetten onze piketpaaltjes aan de buitenkant van het veld en niet meer op het veld. Piest men buiten het potje dan ondernemen we uiteraard wel actie.” De namen AXA en Shell vallen, maar ook de namen van Wellowell en Nationale-Nederlanden.
Mourits benadrukt met enig gevoel voor understatement dat “de communicatie van verzekeraars met intermediair en standsorganisaties onvolkomen is”.
De NVA krijgt van haar leden weinig respons op sites als Wellowell, MrFinch en de Verzekeringssite. “Als er problemen zouden zijn, horen wij dat als eerste.” Mourits kan nauwelijks geloven dat de tussenpersonen overspoeld worden met leads, zoals deze sites ons willen doen geloven. “Van leads horen we al helemaal niets; het lijkt erop dat internet nog geen rol van betekenis speelt waar het gaat om het genereren van productie.”
De NVA-directeur ziet wel een belangrijke rol weggelegd voor internet. “Ik kan mij voorstellen dat per 2003 het hebben van e-mail en het web-enabled zijn behoren tot de kwaliteitseisen die de NVA aan haar leden stelt.”
Kwaliteit
Het beleidsplan van de NVA richt zich vooral op de kwaliteitsnormen waaraan de leden moeten voldoen en op het scheppen van de faciliteiten om die kwaliteit verder te verbeteren. “Het NVA-lid zal steeds meer adviseur en steeds minder bemiddelaar worden.” De NVA is dan ook actief op het gebied van ondernemersondersteuning. Daarbij moet gedacht worden aan opleidingen, salarisregelingen, arbeidsvoorwaardenbeleid, managementvaardigheden, enzovoorts. Alles wat de tussenpersoon nodig heeft voor een goed ondernemings- en personeelsbeleid.
In dat kader maakt Mourits melding van de arbeidsmarktcampagne. “De krapte op de arbeidsmarkt is een speerpunt binnen de NVA. Via deze campagne willen wij duidelijk maken wat een NVA-kantoor is en waarom het leuk is om daar te werken. Wij richten ons daarbij nadrukkelijk op de afstudeerders.”
De samenwerking tussen NBVA en NVA lijkt de laatste tijd beter te verlopen. Beide organisaties werken op belangrijke dossiers samen en zijn bezig om bij maatschappijen een ‘status aparte’ te verwerven voor het georganiseerde intermediair. “Wij willen dat NBVA- en NVA-leden automatisch recht hebben op het beste service level agreement’, zegt Mourits. Dit betekent een verschil in behandeling van relaties door verzekeraars. “Ben je geen lid van NVA of NBVA, dan is dat dus jammer.”
Voorzitter
De vacature van voorzitter komt tijdens het gesprek ook aan de orde. Mourits hoopt dat hij over niet al te lange tijd weer interim-voorzitter af is. “We zijn naarstig op zoek naar een nieuwe voorzitter. Daarvoor wordt binnen de branche gezocht. Niet dat het een onmogelijke functie is voor iemand van buiten de bedrijfstak, maar het is makkelijker om de gevoeligheden van nabij te kennen.”
“Als maatschappijen buiten het potje piesen, ondernemen wij uiteraard wel actie. Maar we reageren niet meer op elke merkenpolis die het licht ziet.”
E-businessplatform opgericht
De NVA, NBVA en zes verzekeraars hebben een e-businessplatform opgericht, ter vervanging van de vorig jaar ter ziele gegane ADN Participantenraad. Het betreft weer een overlegorgaan van verzekeraars en intermediair, maar ditmaal niet gebonden aan ABZ.
NVA-voorzitter Niels Mourits is zeer stellig in zijn mening over de rol van ABZ. “ABZ moet louter faciliërend optreden en niet, zoals nu gebeurt, diensten ontwikkelen waarbij anderen zich dan mogen aansluiten. Dat is de omgekeerde volgorde.” Hij ziet in het nieuwe overlegorgaan nog wel een rol weggelegd voor ABZ. “Het kan echter ook een ander bedrijf zijn. Dat wordt in vrije concurrentie uitgemaakt.”
Het platform bestaat uit zes verzekeraars (Nationale-Nederlanden, Delta Lloyd, De Goudse, ASR, Generali en Achmea) en NVA, NBVA en individuele tussenpersonen. Voorzitter is Niek Hoek (Delta Lloyd), Niels Mourits is vice-voorzitter. De groep wil zes tot acht keer per jaar bijeenkomen en heeft zich ten doel gesteld al dit jaar met een tastbaar resultaat te komen. “Belangrijkste is dat het aantal buttons op het scherm van de tussenpersoon afneemt.” Een button vertegenwoordigt een maatschappijgebonden softwareprogramma.
Standaardisatie is dan ook het toverwoord en dat is niet bepaald nieuw. Mourits erkent dat ook, maar “het verschil is dat verzekeraars ICT niet meer zien als concurrentieproduct. Dat maakt het een stuk eenvoudiger om tot consensus te komen.” Het eerste product dat nog dit jaar het licht moet zien is een standaardformulier voor producten, zodat de buttons op het scherm kunnen verdwijnen.

Reageer op dit artikel