nieuws

Contributieverzekering voor financiële pleister op blessure

Archief

Het is eigenlijk verbazingwekkend dat ie er nog niet was: een contributieverzekering. Want je zult maar net een paar honderd euro aan je sportclub hebben overgemaakt en vervolgens met een ernstige blessure te maken krijgen. Bohnenn & Van Santen Assurantiën (Uithoorn) heeft in de afgelopen maanden een dergelijke polis ontwikkeld.

Gerard van Santen van het Uithoornse assurantiebedrijf was begin dit jaar in gesprek met bestuurslid Etienne Spee van de plaatselijke hockeyclub Qui Vive.
Het ging onder meer over de ongemakkelijke situatie die zich voordoet als een vereniging om contributiebetaling moet gaan ‘zeuren’ bij een lid dat als gevolg van een blessure gedurende lange tijd zijn sport niet kan beoefenen. Het laat zich raden dat zo’n lid probeert aan te sturen op een gedeeltelijke kwijtschelding van de contributie. “Daar zou eigenlijk een verzekering voor moeten zijn”, overwogen Van Santen en Spee.
Zo’n polis bleek er, voor zover zij konden nagaan, niet te bestaan en daarom werd begonnen aan de ontwikkeling van een dergelijke verzekering. Vanwege de goede contacten die Spee, in het dagelijks leven directeur van de Amsterdamse golfclub Amstelborgh, had met Europeesche, werd met deze recreatieverzekeraar contact gezocht. En toen ging het snel en kon de polis totstandkomen.
Twee maanden
Met de Contributieverzekering wordt het blessureleed verzacht door in ieder geval de financiële pijn weg te nemen. Deze polis kan zowel individueel als collectief (via de betrokken vereniging) worden gesloten.
Als een verzekerde “om een goede reden” langdurig niet actief kan deelnemen aan de kernactiviteiten van zijn vereniging, dan krijgt hij over die periode het lidmaatschapsgeld terug. Bij ‘langdurig’ wordt gedacht aan een termijn van twee maanden of meer.
Tot de gedekte oorzaken behoren: overlijden, ernstige ziekte en ernstig ongevalletsel van de verzekerde, alsmede een blessure van de verzekerde en ook een medisch noodzakelijke ingreep die de verzekerde onverwacht kan ondergaan.
Risicoklassen
Omdat niet alle activiteiten evenveel risico met zich mee brengen, zijn de sporten ingedeeld in drie categorieën. Minder risico betekent uiteraard minder premie. De drie risicoklassen zijn:
* Hoog: zaalsporten, winter- en bergsporten, vechtsporten, gemotoriseerde sporten. Voorbeelden: zaalvoetbal, zaalhandbal, volleybal, skiën en karate;
* Normaal: schaatsen, turnen en veldsporten als voetbal en hockey;
* Laag: overige sporten en overige verenigingen. Voorbeelden: zwemmen, tennis, muziekverenigingen, scouting, fitness en health centers.
Premies
De premie bedraagt respectievelijk 12%, 8% of 4% van de jaarcontributie. Bij collectieve verzekering is de premie de helft van de individuele premie. De minimumpremie is _ 10 voor een individuele polis of _ 200 voor een collectieve verzekering. Genoemde bedragen zijn inclusief poliskosten en assurantiebelasting.
De Contributieverzekering is van Bohnenn & Van Santen. Ook al is Europeesche risicodrager, intermediairs die deze verzekering ook willen gaan voeren, dienen contact te zoeken met het Uithoornse bedrijf. Het kantoor bestaat al sinds 1963 en vindt zijn oorsprong in Amsterdam. Sinds 1995 is het kantoor gevestigd in Uithoorn. Er is overigens een speciale site voor de nieuwe verzekering met als logische naam www.contributieverzekering.nl.

Reageer op dit artikel