nieuws

Consumptief lenen via hypotheekproduct ABP

Archief

Zoals aangekondigd, biedt ABP-Hypotheken haar klanten de mogelijkheid een deel van de hypothecaire lening te sluiten in rekening-courant. Opnames en heropnames zijn zo mogelijk zonder tussenkomst van de notaris.

Nieuwe hypotheekgevers kunnen meteen gebruik maken van deze faciliteit; bestaande klanten dienen eerst hun hypotheekinschrijving te wijzigen om in aanmerking te komen voor de Flexibele Opname Faciliteit, zoals het product is gedoopt.
De kosten voor vervolg- en heropnames van ten minste f 10.000 per keer, zijn 1% van het gevraagde bedrag met een minimum van f 100. De aanvragen voor deze vervolg- en heropnames worden getoetst aan de actuele inkomenssituatie van de geldnemer en de waarde van het onderpand.
Looptijd: 40 jaar
ABP Hypotheken heeft de standaard looptijd van alle hypotheekvormen verlengd tot ten hoogste veertig jaar, met uitzondering van de aflossingsvrije hypotheek die nu een maximum looptijd kent van tachtig jaar.
De looptijd van de hypothecaire inschrijving wordt beëindigd na royement op basis van een algehele aflossing van de lening, het overlijden van de geldnemer, respectievelijk het verloren gaan van het pand.

Reageer op dit artikel