nieuws

Consumentenorganisaties eisen fiscaal voordeel ‘banksparen’

Archief

“De kosten van een beleggingsverzekering zijn zeer hoog”, stelt de Vereniging Eigen Huis. “Zeker 70% van het belastingvoordeel gaat op aan kosten”, roept de Consumentenbond. Beide consumentenorganisaties pleiten voor uitbreiding van het fiscale voordeel op het vormen van vermogen ter aflossing van een hypothecaire schuld.

Eigen Huis pleit voor ‘banksparen’ als alternatief voor dure beleggingsverzekeringen. “Eigenwoningbezitters moeten een fiscale vrijstelling krijgen om zelf via een geblokkeerde bankrekening te sparen of te beleggen voor de aflossing van hun hypotheek, in plaats van te sparen via een kostbare beleggingsverzekering.”
Het profijt is aanzienlijk, zo heeft Eigen Huis berekend. “Het rendement is in een willekeurig voorbeeld bijna drie keer zo hoog als bij sparen via een beleggingsverzekering.” In een rekenvoorbeeld bedraagt het eindkapitaal bij ‘banksparen’ _ 293.000, tegen _ 200.000 bij een beleggingsverzekering. Als bijkomend voordeel wijst Eigen Huis op het vermijden van hoge afkoopkosten bij voortijdige beëindiging, “waardoor de consument gemakkelijker van geldverstrekker en hypotheekvorm kan veranderen”.
Bedroevend
Eigen Huis heeft op eigen houtje twintig aan hypotheken gekoppelde beleggingsverzekeringen ontleed. “Het gemiddelde rendement is bedroevend”, stelt de vereniging in het kielzog van het kritische AFM-rapport over beleggingsverzekeringen. “De torenhoge kosten van beleggingsverzekeringen maken een fatsoenlijk rendement nauwelijks mogelijk.”
Volgens Eigen Huis gaat bij een rendement van 4% per jaar gemiddeld 3,2% op aan kosten, zoals provisie, beheers-, transactie- en administratiekosten. Die kosten brengt de verzekeraar in mindering op de ingelegde premie. “Hierdoor verdampen de rendementen van beleggingen zo sterk, dat er voor de huiseigenaar uiteindelijk weinig overblijft”, stelt Eigen Huis. “Het uiteindelijke rendement blijkt na dertig jaar gemiddeld uit te komen op 0,8% op jaarbasis. Wordt rekening gehouden met de inflatie, dan is zelfs sprake van een negatief rendement.”
Consumentenbond
In de jongste Geldgids poneert de Consumentenbond de stelling dat “het belastingvoordeel bij een kapitaalverzekering eigen woning vooral naar geldverstrekkers en financieel adviseurs gaat”. De bond baseert die mening op een eigen onderzoek naar hypotheken met daaraan gekoppeld een beleggingsverzekering. “Zeventig procent of meer van de fiscale subsidie gaat op aan kosten”, roept de bond op basis daarvan. “Het is veel duurder dan een apart effectendepot met een aparte overlijdensrisicoverzekering.”
Ook de Consumentenbond vindt het niet terecht dat alleen de waarde van een hypotheekgebonden kapitaalverzekering is vrijgesteld van de vermogensrendementsheffing. “Mensen die op een andere manier geld bij elkaar sparen of beleggen om de hypotheekschuld af te lossen, zouden dezelfde fiscale voordelen moeten krijgen.”
Onrealistisch
De Vereniging Eigen Huis gaat, in zijn stelling dat het rendement van beleggingsverzekeringen bedroevend is, uit van onrealistische aannames en trekt daarom verkeerde conclusies. Dat zegt het Verbond van Verzekeraars in een reactie. “De uitkomsten uit het historische rendement zijn aanzienlijk positiever dan die op basis van een fictief gekozen rendement van 4%”, zegt het Verbond. “Bij een historische 7% of 8% zijn de rendementen drie tot vier keer hoger.”
Het Verbond stelt voorts dat de kosten van spaaralternatieven via banken vergelijkbaar zullen zijn en dat algemene conclusies over kosten, “gezien de grote diversiteit in de markt”, lastig zijn. “Voorzover onze waarneming strekt, zijn klanten correct geïnformeerd over de kosten”, zo besluit de koepelorganisatie voor verzekeraars.

Reageer op dit artikel