nieuws

Consumentenorganisatie VS tegen verlenging terrorismewet

Archief

Daar waar de Amerikaanse verzekeringsindustrie bij de overheid een warm pleidooi hield voor verlenging van de terrorismewet, is de consumentenorganisatie CFA voorstander van opheffing van het financiële overheidsvangnet

Dit vangnet vergoedt bij nieuwe terroristische aanslagen de schade boven de eerste layer van enkele miljarden dollars. Volgens de consumentenorganisatie is de financiële positie van verzekeraars inmiddels sterk genoeg om het terrorismerisico zelf adequaat af te dekken.

Reageer op dit artikel