nieuws

Consumentenmonitor 2005: Nederlander financieel analfabeet

Archief

Transparantie

Tweederde van de consumenten beantwoordde de vraag 'Vindt u het noodzakelijk dat de hoogte van de provisie van de tussenpersonen inzichtelijk moet zijn?' met ja. Een jaar eerder gaf nog 46% aan kennis te willen nemen van de beloning. Vooral hoogopgeleide mannen met een hoog inkomen en een eigen huis hebben behoefte aan transparantie, stelt het Verbond. Bijna de helft van de consumenten (47%) handelt verzekeringen meestal af via een tussenpersoon. Voorts sluit 31% verzekeringen rechtstreeks bij een verzekeraar en regelt 14% verzekeringen via zijn of haar bank. De overige 8% zegt vooral via de werkgever verzekeringen te sluiten of heeft geen mening. Voornamelijk de hoger opgeleiden geven de voorkeur aan het direct bij een verzekeraar sluiten van verzekeringen. Lager en gemiddeld opgeleiden geven de voorkeur aan de tussenpersoon.
 
Fraude
Een overgrote meerderheid (92%) is het eens met de stelling dat verzekeringsfraude harder moet worden aangepakt, maar toch wordt het overdrijven van een schadeclaim of liegen over rookgedrag bij een aanvraag van een levensverzekering als 'minder erg' beschouwd. Vreemdgaan, winkeldiefstal en zwartrijden in het openbaar vervoer blijken voor de meeste mensen erger dan het plegen van verzekeringsfraude. Het summum van slecht gedrag is met te veel drank op autorijden en het minst erg is het als je liegt over het nieuwe kapsel van je partner of probeert de Belastingdienst te misleiden. Als fraudebestrijding zou betekenen dat verzekeraars ook meer informatie moeten kunnen inwinnen over de privacy van verzekerden, heeft bijna driekwart van de Nederlandse consumenten (71%) daar geen moeite mee.
Meer dan de helft geeft aan dat gegevens over iemands strafblad of uit politiedossiers ook ter beschikking van verzekeraars zouden moeten worden gesteld. Het verstrekken van gegevens uit medische dossiers of belastingaangiften vinden de meeste mensen echter een brug te ver. Van de consumenten die in 2005 een schadeclaim hebben ingediend geeft 3% toe daarover onjuiste informatie te hebben verstrekt aan de verzekeraar. Van de consumenten die vorig jaar een verzekering hebben gesloten, geeft 1% toe bij het sluiten onvolledige of onjuiste informatie te hebben verstrekt. Verder geeft 12% aan zich ooit wel eens schuldig te hebben gemaakt aan verzekeringsfraude. Uit de monitor blijkt verder dat meer dan de helft (54%) van de consumenten denkt dat verzekeraars fraude als excuus gebruiken om de premies hoog te houden. Van de consumenten zegt 31% zeker te weten dat er verzekeraars zijn die standaardclaims afwijzen; 52% is hier niet zeker van, maar gelooft wel dat het zo zou kunnen zijn.
Toezicht
De WFD gaat volstrekt langs consumenten heen: 56% geeft aan echt niet te weten waar deze wet over gaat en meer dan de helft (54%) is ook niet geïnteresseerd in de financiële situatie van hun verzekeraar. Slechts 6% weet de Nederlandsche Bank te identificeren als een van de toezichthouders op de bedrijfstak. Grote groepen denken dat de Tweede Kamer (31%) of de Consumentenbond (28%) wettelijk toezicht uitoefent.
 
Levensloop
Een meerderheid van de Nederlanders (57%) is het nog altijd niet eens met de afschaffing van het prepensioen. De pijn zit met name bij de 35- tot 65-jarigen. Jongeren (<35) en ouderen (>65) tillen er minder zwaar aan. De jongeren maken zich mogelijk minder zorgen, omdat er voldoende tijd is om zelf nog een pensioenvoorziening op te bouwen. De ouderen hebben al van hun pensioen genoten en lijken weinig solidair met de jongere generaties, aldus het Verbond. Op de vraag wie de aanbieders van levensloopregelingen zijn, antwoordt 59% verzekeraars en 32% banken. Van de respondenten denkt 47% eveneens dat pensioenfondsen levensloopregelingen aanbieden en 15% denkt dat de overheid dat ook doet. De levensloopregeling zal voornamelijk worden gebruikt om eerder met pensioen te gaan (57%). Daarnaast wil 11% de regeling gebruiken voor zorgtaken, 5% denkt aan een sabbatical leave, 1% wil studieverlof, 21% heeft nog geen idee wat het ermee moet doen en de rest heeft er een andere, niet nader gespecificeerde bestemming voor. De respondenten die aangeven te kiezen voor een levensloopregeling willen in principe per jaar vijftien dagen (een halve maand) inleveren voor het sparen van verlof. Men mag maximaal 12% van het jaarsalaris sparen (circa anderhalf maandsalaris).

Reageer op dit artikel