nieuws

Consumentenbond ziet eenjarig contract als grote overwinning

Archief

De Consumentenbond is erg in haar nopjes met de overeenstemming die met het Verbond van Verzekeraars is bereikt over de contracttermijnen voor particuliere verzekeringen. De bond stelt jarenlang te hebben moeten lobbyen om de nu gerealiseerde grotere keuzemogelijkheid voor de consument binnen te slepen.

Als gevolg van de overeenstemming adviseert het Verbond van Verzekeraars zijn leden om met ingang van 1 januari 1999 bij particuliere schadeverzekeringen de verzekerde eenjarige contracttermijnen te bieden, met eventueel een keuze uit meerdere contracttermijnen. De maximale termijn is vijf jaar. Het advies maakt onderdeel uit van een pakket maatregelen dat het imago van de bedrijfstak moet verbeteren.
Het advies heeft vooral betrekking op opstal-, inboedel- en aansprakelijkheidsverzekeringen. Soms gaat het ook om arbeidsongeschiktheids- en ongevallenverzekeringen.
Een recent onderzoek van de Consumentenbond naar woonverzekeringen toonde aan dat een kwart van de verzekeraars geen jaarcontract bieden. Zij bieden alleen vijf- of tienjaarcontracten aan. Directeur Dick Westendorp van de Consumentenbond: “Klantenbinding door meerjarige contracten is uit de tijd. Een tevreden klant hoeft op die manier niet gebonden te worden. Hij moet kunnen kiezen uit verschillende contractstermijnen”.
Jarenlange druk
De Nederlandse verzekeraars hebben aan de jarenlange druk van consumentenorganisaties en de overheid moeten toegeven. Als wordt gekeken naar de regelgeving in de ons omringende landen, viel er ook bijna niet aan te ontkomen. In Duitsland is het bijvoorbeeld wettelijk niet toegestaan om termijnen van meer dan één jaar te gebruiken.
Het Verbond wijst bij dit advies op de hogere (administratie)kosten die gemoeid zijn bij het doorvoeren van eenjarige contracten. Deze kosten zullen op één of andere manier doorberekend moeten worden aan de klant.
Het is de vraag of de invoering van eenjaarstermijnen ook gevolgen gaat hebben voor de hoogte van de provisie voor het intermediair. Aangebrachte brandverzekeringen bieden verzekeraars namelijk niet langer zicht op een jarenlange premiestroom. Dit zou een goede reden zijn om de provisie te verlagen. Aan de andere kant zal het intermediair zich straks extra moeten inspannen om dergelijke verzekeringen ieder jaar in portefeuille te houden, ofte wel te krijgen.

Reageer op dit artikel