nieuws

Consumentenbond wil uitstel lijfrenteaftrek tot februari 2001

Archief

Felix Cohen, directeur van de Consumentenbond, heeft in een brief aan staatssecretaris Bos (Financiën) gevraagd de aftrek van lijfrentepremies over het jaar 2000 ook toe te staan als de aanvraag pas in januari 2001 bij de verzekeraar is binnengekomen.

Volgens Cohen worden consumenten anders de dupe van traag handelen van tussenpersonen. De Consumentenbond baseert die vrees op geluiden van verzekeraars, die zeggen dat een aantal aanvragen pas in januari van dit jaar is binnengekomen. Volgens de huidige fiscale regels moet de verzekering echter in december 2000 door de verzekeraar geaccepteerd zijn om nog voor aftrek van de 2000-inkomsten in aanmerking te komen.
“Het is natuurlijk zeer vervelend als de consument eind 2000 bijvoorbeeld ruim f 12.000 (twee keer de eerste-tranche-aftrek) heeft overgemaakt en er blijkt later dat bijvoorbeeld maar f 2.283 (en dan nog pas in 2001) aftrekbaar is”, aldus Cohen richting de staatssecretaris. Om dit nadeel te voorkomen vraagt Cohen om aftrek ook toe te staan als: de consument heeft betaald vóór 1 januari 2001, de aanvraag vóór die datum is ondertekend en de aanvraag vóór bijvoorbeeld 1 februari bij de verzekeraar is binnengekomen. “Achteraf misbruik (of oneigenlijk gebruik) van een dergelijke verruimende maatregel is niet te verwachten”, aldus Cohen. Bos heeft nog geen antwoord gegeven.

Reageer op dit artikel