nieuws

Consumentenbond wil meer brochures voor allochtonen

Archief

‘Brochures voor allochtonen’ is een onderwerp dat op de agenda staat van de commissie consumentenzaken van het Verbond.

De Consumentenbond heeft het Verbond van Verzekeraars in een brief gevraagd om meer brochures voor allochtonen. In het begin van dit jaar gaf de bond, in samenwerking met de standsorganisaties, voor Marokkanen en Turken een folder uit (in hun eigen talen) over de avp en de inboedelverzekering. Van deze brochures, bedoeld voor het intermediair, werden ruim 40.000 exemplaren verspreid. De Consumentenbond wil nu ook folders over andere producten. De aanleiding voor de brief – die ook is verzonden aan de standsorganisaties – is een onderzoek dat werd gepubliceerd in de Consumentengeldgids (zie AM 15, pag. 8). Drie proefpersonen, onder wie een van Turkse afkomst, vroegen tussenpersonen naar spaarmogelijkheden. “Teleurstellend was, dat hem in geen enkel geval specifieke handvatten, zoals informatiemateriaal in de eigen taal, werden aangeboden”, staat in de brief. In een toelichting zegt Consumentenbond-voorlichter Sicco Louw: “Het ziet er dus naar uit, dat verzekeraars van hun producten geen folders voor allochtonen hebben.” In de brief roept de Consumentenbond daarom de verzekeringsbranche op “om actief aan de slag te gaan met het ontwikkelen van informatiemateriaal voor allochtonen”.
Het Verbond maakt van het verzoek wel melding in de uitgave ‘Bondig’ en op de Internetsite (www.verzekeraars.org/) maar geeft er geen reactie op. Verbondsvoorlichter Maarten Uri zegt desgevraagd dat de Verbondscommissie consumentenzaken “zich niet speciaal over het verzoek zal buigen, maar dat het onderwerp deel uitmaakt van dat wat gewoonlijk op de agenda van de commissie staat”.

Reageer op dit artikel