nieuws

Consumentenbond voorstander van waarschuwing vooraf

Archief

De Consumentenbond wil dat toezichthouders, waaronder de Autoriteit Financiële Markten (AFM), vooraf kunnen waarschuwen voor schadelijke financiële producten.

In het concept-wetsvoorstel Wet Financieel Toezicht (WFT) staat nu dat er gewaarschuwd kan worden tegen bedrijven die producten aanbieden waarvoor ze niet bevoegd zijn. “Wat wij willen, is dat er ook gewaarschuwd wordt voor bedrijven die weliswaar een legaal product aanbieden, maar dat op een manier doen die schade bij de consument veroorzaakt”, aldus een woordvoerder.
Geboden
“Volgens het huidige wetsvoorstel mag de AFM vooraf een openbare waarschuwing geven bij de overtreding van een verbod, maar niet bij een gebod. Als een bedrijf een product aanbiedt, waarvoor het geen vergunning heeft en wat dus verboden is, mag de AFM het publiek waarschuwen. Maar bij overtreding van een gebod mag het niet volgens het wetsvoorstel”, aldus de woordvoerder.
Als voorbeeld noemt de Consumentenbond de volgende geboden:
de dienstverlener moet heldere en voor de consument begrijpelijke informatie geven, waaruit ook de eventuele risico’s van een financieel product blijken;
hij moet aangeven of hij vrij adviseert of gebonden is;
hij moet zich in de financiële positie van de consument verdiepen voordat hij advies geeft.
Onderzoeken De Consumentenbond realiseert zich wel dat er eerst iets fout moet gaan alvorens er opgetreden kan worden door de AFM. “Natuurlijk moet daar ook niet direct een publiekelijke waarschuwing op volgen. Het moet goed onderzocht worden”, aldus de bond.
Om het pleidooi kracht bij te zetten heeft de Consumentenbond hierover een brief naar de Tweede Kamer gestuurd, waarin staat dat het belang van de consument moet prevaleren boven dat van de aanbieders van financiële producten en dat de WFT op dit punt aangepast zou moeten worden.

Reageer op dit artikel