nieuws

Consumentenbond voorlichter bij keuze zorgverzekeraar

Archief

Eind van het jaar komt de Consumentenbond met ‘keuze-informatie’ over zorgverzekeraars.

Bij de zogeheten ‘report card’ van de Consumentenbond gaat het om periodieke informatie op grond waarvan verzekerden een zorgverzekeraar kunnen kiezen. De informatie betreft onder meer producten, tarieven, acceptatiebeleid, zorginkoop en klachtafhandeling. De overheid heeft jaren geleden al met de Consumentenbond afgesproken dat die met het oog op de basisverzekering de zorgverzekerden van keuze-informatie zou gaan voorzien.
De bond heeft voor dit project samengewerkt met het CTZ, het College Toezicht Zorgverzekeringen. Om in de toekomst informatie-uitwisseling te garanderen, heeft de Consumentenbond (samen met de patiëntenorganisatie NPCF) kortgeleden met het CTZ een convenant gesloten waarin is vastgelegd welke informatie voor verzekerden beschikbaar moet komen.
Loskoppeling
De Consumentenbond vindt dat informatie op zich onvoldoende is voor een sterke positie van verzekerden in het nieuwe stelsel. De bond pleit voor het loskoppelen van de basisverzekering en de aanvullende verzekeringen: de verzekerde moet het recht hebben om bij de ene verzekeraar een aanvullende verzekering te sluiten en bij de ander een basisverzekering (net zoals het recht bestaat om de inboedelverzekering en de opstalverzekering bij verschillende verzekeraars onder te brengen). De Consumentenbond vindt dat verzekerden bij het overstappen naar een andere verzekeraar worden belemmerd door koppelverkoop. “Koppelverkoop dient dan ook verboden te worden.”

Reageer op dit artikel