nieuws

Consumentenbond roert trom over ziektekostenpremies

Archief

De Consumentenbond verwacht dat de zorgverzekeraars met fikse premieverhogingen komen en twijfelt aan de kostenberekeningen van Zorgverzekeraars Nederland. De bond vraagt de NMa een prijsplafond in te stellen. Voor verzekerden is een meldpunt gecreëerd waar zij hun verhogingen kunnen melden.

Op de website www.consumentenbond.nl kunnen ziektekostenverzekerden melden met welke premieverhogingen zij voor volgend jaar geconfronteerd worden. “Wij kunnen dan eventueel direct in de bres springen”, schrijft de bond in een persbericht. Consumentenbond-woordvoerder Ewald van Kouwen zegt desgevraagd dat er rekening mee gehouden wordt dat verhogingen hoger uitpakken bij een hoog eigen risico. “De meldingen zijn niet meer dan signalen die kunnen leiden tot nadere onderzoeken.” Waar dat dan toe moet leiden, hangt volgens Van Kouwen af van het feit of het gaat om drastische verhogingen in de gehele branche of incidenteel bij een verzekeraar. Bij de vraag over wat ‘extreem is’ blijkt dat de Consumentenbond ervan uitgaat dat de premieverhogingen zullen sporen met de kostenraming van Zorgverzekeraars Nederland (ZN), die uitkomen op 8% tot 13% en dat daarbij 13% in ieder geval als onaanvaardbaar zal worden beschouwd. “Dit zou voor een gezin met twee jonge kinderen neerkomen op e 600 per jaar”, schrijft de bond die hierbij voor het gemak de werkgeversbijdrage vergeet.
ZN heeft een autonome kostenstijging geraamd van 5% op grond van vergrijzing, inflatie en technologische ontwikkelingen (zie AM 21, pag. 4). Van Kouwen zet een vraagteken bij deze 5%. “ZN moet dat meer inzichtelijk maken”, vindt hij. Op de vraag of bij de vorming van dit oordeel ook gekeken is naar de autonome kostenstijging bij ziekenfondsen, antwoordt hij ontkennend.
Verder heeft ZN berekend dat de kosten, mede als gevolg van de financiering van DBC’s, 3,8% tot 8% zullen stijgen. Van Kouwen vindt dat de verzekeraars dat al jaren geleden konden zien aankomen en daar niet ineens de premie voor moeten verhogen. “De verzekeraars moeten alleen de strikt noodzakelijke kosten doorberekenen en de overgangsfase naar meer marktwerking in de zorg niet misbruiken voor drastische prijsstijgingen”, zo staat in het persbericht. Op de opmerking dat deze zin voorbijgaat aan de huidige marktwerking bij particuliere verzekeraars, formuleert Van Kouwen het anders: “Wij vrezen en willen voorkomen dat de verzekeraars de overgang naar de nieuwe basisverzekering gebruiken om extra reserve op te bouwen.”
Prijsplafond
De Consumentenbond vreest kennelijk dat de particuliere verzekeraars, ondanks hun concurrentiestrijd, zonder meer de kostenberekening van ZN zullen overnemen. De bond heeft de NMa, bij wie toezichthouder de Zorgautoriteit i.o. is ondergebracht, gevraagd om er op toe te zien dat er geen premieafspraken worden gemaakt. Ook heeft de bond de NMA gevraagd voor 2005 een prijsplafond in te stellen.
Ook over het nieuwe zorgstelsel maakt de Consumentenbond zich zorgen. Aan de Tweede Kamer is hierover een zes punten tellend notitie aangeboden.

Reageer op dit artikel