nieuws

Consumentenbond op de bres voor transparantie

Archief

De Consumentenbond maakt zich opnieuw sterk voor meer transparantie van financiële producten. De bond doet dat naar aanleiding van een recentelijk gehouden onderzoek. Met de campagne ‘Waar voor je leven’ wil de bond met name levensverzekeraars tot meer transparantie manen.

Op basis van het door Economische Zaken gefinancierde onderzoek onder ruim duizend van haar leden (zie AM 4, pag. 4) stelt de Consumentenbond dat zijn “millenniumprobleem ligt bij de afkoopwaarden en het effectieve polisrendement van koopsompolissen.”
Over beide onderwerpen overlegt de bond met het Verbond van Verzekeraars. “Na jarenlang niet met elkaar te hebben gecommuniceerd, is het verheugend te constateren dat we nu goede gesprekken voeren met het Verbond”, aldus de consumentenorganisatie. “Maar helaas blijkt telkens dat de achterban van het Verbond erg terughoudend is. De verzekeringsbranche kent een aantal voorlopers, voornamelijk jonge bedrijven, maar ook veel traditionele maatschappijen die weinig toegeeflijk zijn in de richting van de consument.”
Polisrendement
De Consumentenbond wil allereerst een verbeterde regeling voor afkoopwaarden van levensverzekeringen en tevens veel meer voorlichting over dit onderwerp. Belangrijker nog vindt de bond het vermelden van het effectieve polisrendement van koopsompolissen.
Dat rendement – een resultante van vooral het eindkapitaal, de overlijdensdekking en de leeftijd en sexe van de verzekerde – zou in advertenties en offertes verplicht vermeld moeten worden. In advertenties zou dat met standaardvoorbeelden moeten gebeuren; in offertes moet het op het individu toegespitste effectieve polisrendement aangegeven zijn. Alleen dan kunnen consumenten naar behoren meerdere producten met elkaar vergelijken.
De bond verwacht niet dat de op de steigers staande nieuwe code ‘Rendement en risico’ in deze wens zal voorzien. De vernieuwde code voor beleggingsverzekeringen ziet de bond wel “als een goede eerste stap”. Binnen twee jaar moet dan het effectieve polisrendement als vergelijkingsmaatstaf zijn ingevoerd. “Zo niet, dan zullen we bij de ministeries van Economische Zaken en van Financiën om wettelijke maatregelen op dit punt vragen.”
De Consumentenbond is verder voornemens te gaan aangeven welke verzekeraars zich aan de code ‘Rendement en risico’ houden en welke niet. Ten slotte zullen ook de aandelenleaseproducten in de komende maanden onder de loep genomen gaan worden. Ook bij die productsoort streeft de bond naar een standaard vergelijkingsmaatstaf.
‘Sleutelrol voor tussenpersoon’
De intermediairorganisaties NVA en NBvA hebben handig ingespeeld op het onderzoek van de Consumentenbond. Dat onderzoek wees uit dat mensen nauwelijks alert zijn op financiële producten, weinig van producten weten en ook nauwelijks aan productvergelijking doen.
“De professionele assurantie-adviseur is bij uitstek degene die de consument behulpzaam is bij het nemen van financiële beslissingen”, concluderen NVA en NBvA in een gezamenlijke verklaring. “De tussenpersoon verschaft inzicht, helpt bij de vergelijking van verschillende producten en helpt de consument daarmee bij het nemen van zijn beslissing.”
NVA en NBvA juichen de imagoverbeterende maatregelen van het Verbond van Verzekeraars (zie AM 4, pag. 1) toe. “Het vertrouwen van de consument in de verzekeringsbedrijfstak is van het grootste belang.”

Reageer op dit artikel