nieuws

Consumentenbond geeft leden informatie over pensioenen

Archief

De Consumentenbond gaat in de toekomst haar financiële diensten uitbreiden met het informeren van haar leden omtrent levensverzekeringen en pensioenen.

Tot nog toe was de aandacht van de Consumentenbond vooral gericht op schadeverzekeringen. Met de uitbreiding wil de Consumentenbond, zoals zij in de Consumentengids van augustus stelt: “niet achter blijven bij de ontwikkelingen in de markt”. Hoofd sectie financiën ledenservice E. van Doeselaar licht toe dat “de consument steeds meer de weg kwijt dreigt te raken in een moeras van nieuwe regelingen en mogelijkheden rond de levensverzekeringen en pensioenen. Het sociale zekerheidsstelsel staat steeds meer onder druk. De toekomstige haalbaarheid van de AOW is twijfelachtig. Daar komt bij dat banken, verzekeraars en pensioenfondsen steeds meer op elkaars terrein opereren. Bovendien veranderen de spaarmogelijkheden op dit moment ook steeds”.
Door deze ontwikkelingen zit de consument naar de mening van de Consumentenbond dringend verlegen om goede onafhankelijke informatie. Van Doeselaar stelt nadrukkelijk dat de Consumentenbond géén persoonlijke adviezen aan haar leden gaat leveren. “Het is de bedoeling om leden te wijzen op de zaken waar zij rekening mee moeten houden als zij een pensioenvoorziening of een levensverzekering willen afsluiten. We zullen geen maatschappijen voordragen. Dat is onze taak niet. De consument zal met behulp van onze informatie zelf een keuze tussen de verschillende mogelijkheden en tussen de verschillende aanbieders moeten maken”, aldus Van Doeselaar.
Op dit moment kunnen alleen leden (kostenloos) om informatie vragen over o.a. schadeverzekeringen. Dat zal in eerste instantie ook gelden voor de informatie over pensioenen en levensverzekeringen, maar Van Doeselaar sluit niet uit dat in de toekomst ook informatie aan niet-leden zal worden verstrekt.

Reageer op dit artikel