nieuws

Consumentenbond: boycot beleggingspolis

Archief

De Consumentenbond adviseert consumenten geen beleggingspolissen te sluiten

“Het Verbond van Verzekeraars ziet niets in een commissie die onderzoekt wat er mis is met beleggingsverzekeringen. Dat roept zijn leden op om verzekerden aanvullende informatie te geven. Als de consument dan nog een klacht heeft, kan hij naar het klachteninstituut of naar de rechter. Verzekerden worden zo aan hun lot overgelaten.” Het Verbond noemt het advies van de bond “uiterst curieus”. “Naar ons weten heeft de bond geen onderzoek verricht dat dit advies rechtvaardigt.” Het Verbond heeft minister Zalm laten weten dat polishouders nog dit jaar gedetailleerde informatie krijgen over de kosten van hun beleggingspolis.

Reageer op dit artikel