nieuws

Consumentenbond

Archief

 De Consumentenbond gaat meer werk maken van de voorlichting over financiële zaken

In haar juni-uitgave kondigt de organisatie aan dat zij toe wil naar een advisering-op-maat over verzekeringen en financiële producten, en uiteindelijk naar een advisering tête-à-tête. Uiteraard zonder verwijzing naar maatschappijen, en dus zonder het genot van provisie-inkomsten. Motief is de kwetsbare positie van de consument die uit de stroom van complexe producten geen wijs kan worden. Het voornemen van de Consumentenbond zou zijn ingegeven door de resultaten van de eigen enquête vorig jaar toen de helft van de 650.000 leden aangaf behoefte te hebben aan informatie over verzekeringen, sparen en beleggen. Maar of dat de echte reden is? Veel meer lijkt de ongemeen kritische houding van de bond ten opzichte van het intermediair en de provisiestructuur de voornaamste drijfveer te zijn. Het intermediair laat zich immers volgens de bond veel te vaak leiden door eigenbelang. Opvallend is dat de consumentenorganisatie niet aangeeft dat zij in een eerder stadium is gestopt met het geven van advies over ziektekosten- en autoverzekeringen. Kennelijk valt het ook een consumentenorganisatie soms zwaar altijd objectief te moeten zijn, laat staan te kunnen toegeven dat het roepen van mooie woorden makkelijker is dan het waarmaken ervan. Het tête-à-tête-advies door de bond lijkt de volgende wassen neus te worden, te meer omdat de bond erkent dat zoiets niet eerder dan over twee jaar verwacht mag worden. Zo te horen, lijkt de bond veel meer uit op ledenwerving dan op ledenadvisering. Toch gaat het te ver om de uitspraken van een van de grootste consumentenorganisaties te negeren. Het toch al niet sterke imago van de verzekeringswereld laat zoiets niet toe. De NVA en NBvA hameren voortdurend op de onafhankelijkheid van hun kantoren, maar dat heeft toch niet kunnen voorkomen dat een groot deel van de consumenten daar anders over denkt. En voor we het vergeten: de markt heeft altijd gelijk. Daar waar de consument niet kan worden overtuigd van de betrouwbaarheid van een marktstructuur, is het beter te buigen dan te barsten. Het streven van de Consumentenbond naar het verstrekken van advies onder vier ogen lijkt tot dusver te worden afgeremd door de hoge investeringen in kennis en materiaal. Echter, onder druk van de leden kan dit implementatieproces worden versneld. Uitstel is nog geen afstel. De uitspraken van de Consumentenbond kunnen daarom beter als aansporing worden opgevat om nu eens serieus te gaan werken aan de opzet van een doorzichtige marktstructuur voor verzekeringen. Het is zinvoller de bakens te verzetten wanneer dat nog mogelijk is. Wim Abrahamse

Reageer op dit artikel