nieuws

Consument prefereert beloningssysteem intermediair

Archief

Bureau Lagendijk heeft voor de NVA een consumentenonderzoek uitgevoerd, waarbij zaken als naamsbekendheid, waardering en reputatie van de assurantiekantoren werden getoetst. Klanten blijken voorstander te zijn van een betalingsregeling waarbij een premie inclusief alle werkzaamheden, verrekend is.

Een grote meerderheid van de respondenten, 81%, kiest voor het huidige beloningssysteem voor tussenpersonen, waarbij een integrale premie inclusief de provisie wordt gehanteerd. Volgens de opdrachtgever van het onderzoek, de NVA, betekent dit steun van de Nederlandse consument voor de regeling van het beloningsstelsel voor tussenpersonen in de Wet Assurantiebemiddelingsbedrijf (Wabb).
Liefst 89% van de geënqueteerden is voorstander van vakbekwaamheidseisen voor tussenpersonen. Hiervan vindt 53% een wettelijke regeling voor vakbekwaamheidseisen zeer gewenst. Advies, hulp en service vinden consumenten belangrijker dan een lage premie.
Uit het onderzoek blijkt dat ruim 40% van het Nederlandse publiek gebruik maakt van twee of drie verschillende type verzekeringsadressen (assurantiekantoren, direct-writers en banken). Hiervan zijn assurantiekantoren verreweg het populairst. In tweederde van de Nederlandse huishoudens zijn verzekeringen via assurantiekantoren gesloten, tegenover 44% via direct-writers en 30% via banken. Vooral mensen met een hogere opleiding en inwoners van Noordoost-Nederland maken gebruik van direct-writing. Van de drie typen verzekeringsadressen wordt het assurantiekantoor door het publiek het hoogst gewaardeerd.

Reageer op dit artikel