nieuws

‘Consument niet bewust van risicodeel beleggingspolis’

Archief

De consument is zich nauwelijks bewust van het risico-element van een beleggingsverzekering. Dat blijkt uit het onderzoek dat het Verbond van Verzekeraars heeft gehouden onder bijna vijfhonderd consumenten.

Aan de hand van de resultaten van dit consumentenonderzoek wordt binnen de sector Leven van het Verbond van Verzekeraars momenteel koortsachtig gewerkt aan de vernieuwde code ‘Rendement en risico’. Kernpunt van de verbetering is het bewust maken van de consument dat aan een beleggingsverzekering risico’s én kosten verbonden zijn.
Gevoelig
Binnen de Verbondsmuren wordt omzichtig omgesprongen met het onderwerp gedragscode. “Het ligt allemaal erg gevoelig”, weet de aankomend voorzitter van de sector Leven Bert Lugtigheid.
De Levob-bestuursvoorzitter wijst op het feit dat de uitwerking van de nieuwe code op z’n minst nog een aantal weken zal vergen. “We zijn nog in overleg met de Ombudsman Leven, de Consumentenbond, de Vereniging Eigen Huis, de Toetsingscommissie, de Consumentenbond, de Verzekeringskamer en het ministerie van Financiën. We willen draagvlak voor de code hebben, want dat ontbrak bij de introductie van de huidige code.”
Kosten
Lugtigheid streeft in elk geval naar een volledige ondertekening van de gedragscode door alle levensverzekeraars en spaarkasbedrijven. De huidige code is door Royal Nederland, Zwolsche Algemeene, ABN Amro en Robein niet ondertekend.
Om deze ‘dissonanten’ tot ondertekenen te bewegen, lijkt opname van het element kosten in de code nadrukkelijk gewenst. Lugtigheid: “De kosten van het product zijn onderwerp van studie. Ook wordt nagedacht over het vermelden van afkoopwaarden bij aanvang van de verzekering. Daar buigt een speciale commissie zich over. Bij dit laatste onderwerp zijn ook de standorganisaties NVA en NBvA betrokken.”
Volgens Lugtigheid, die in februari sectorvoorzitter wordt, moet de consument veel bewuster worden van het risico dat aan een beleggingsverzekering kleeft. “Dat moet men verdraaid goed onderkennen. De geest van de code moet in concrete termen naar voren komen. Het onderwerp risico wordt in de toekomst niet meer in voetnoten besproken.”
Consumentenonderzoek
“Het consumentenonderzoek laat wat dit betreft weinig aan duidelijkheid te wensen over.” In opdracht van het Verbond zijn 34 mensen ‘kwalitatief’ geïnterviewd. Een kwantitatief onderzoek heeft onder 442 consumenten plaatsgevonden. “Ook zij zijn face-to-face geënquêteerd. Dat heeft veel nuttige informatie opgeleverd.”
Belangrijkste conclusie is dat de beleggingsverzekering wordt beleefd als een vorm van sparen en beleggen in plaats van een vorm van verzekeren. Van het risico-element is de consument zich nauwelijks bewust. Voorbeelden worden als reële prognoses ervaren. “Men ziet een voorbeeldkapitaal niet als een garantiekapitaal. Maar als voorbeelden gegeven worden op basis van gemiddelden rendementen van 12%, 15% en 18%, dan wordt het op 12% gebaseerde kapitaal toch wel als bodemgarantie ervaren.”
Om hierin tegemoet te komen, moeten de bandbreedtes van de hoogste en laagste rendement fors verruimd worden. “We hebben ook getest met het nadrukkelijk waarschuwen voor de risico’s van een beleggingspolis. Dat werd sterk gewaardeerd. De betrouwbaarheid van de aanbieder wordt fors vergroot, als hij duidelijke waarschuwingen afgeeft.”
Over het expliciet weergeven van de kosten van een beleggingsverzekering zijn de meningen nog verdeeld. Wel is duidelijk dat de consument bewust moet worden gemaakt van het bestaan van kosten en van risicopremies. “Het onderzoek wijst dat uit. Men wil geattendeerd worden op het bestaan van kosten. In een specificatie van de besteding daarvan is men evenwel nauwelijks geïnteresseerd.”
De huidige terminologie in de code zal worden aangepast, evenals de communicatie rondom de code. Lugtigheid: “De groene brochure over de code ‘Rendement en risico’ is hoegenaamd niet bekend. Ook niet bij mensen die het afgelopen jaar een beleggingsverzekering hebben gesloten. En in de toekomst zullen we richting de consument niet meer praten over een beleggingsverzekering maar over een verzekering met beleggingskeuzes.”

Reageer op dit artikel