nieuws

Consument maakt zich niet druk over koopsom

Archief

Slechts 18% van de mensen die een koopsompolis aanschaffen, is goed tot zeer goed op de hoogte van de diverse kenmerken van het product. Zeker driekwart van de consumenten doet nauwelijks moeite om meer te weten te komen.

Dat concludeert de Consumentenbond op basis van een onderzoek onder ruim duizend van zijn leden. De passiviteit van consumenten noemt de bond “schokkend”.
De bond denkt dat de ondoorzichtigheid van financiële producten als sparen, beleggen en koopsompolissen een voorname reden is voor die passieve houding. De Consumentenbond is daarom een campagne ‘Geld voor je leven’ gestart. Daarmee moet de consument tot meer actie worden gestimuleerd en wordt van verzekeraars betere voorlichting en beter vergelijkingsmateriaal gevraagd. De bond wil onder meer dat een vaste vergelijkingsmaatstaf in de vorm van een effectief polisrendement wordt ingevoerd.
Vergelijken
Toch zal de Consumentenbond niet vrolijk geworden zijn van het eigen onderzoek. Daarin geeft de consument aan weinig af te weten van financiële producten. Hij doet daar ook nauwelijks moeite voor. Voor informatie baseren de meeste consumenten zich op rubrieken in dagbladen, folders en uitgaven van de financiële instellingen zelf. Nog geen kwart van de respondenten geeft aan actief te zoeken naar uitgebreide informatie.
Aan productvergelijkingen waagt ook maar een kwart van de consumenten zich. Dat percentage ligt bij koopsommen zelfs nog lager. Ruim 50% zegt producten nóóit onderling te vergelijken. Op de vraag of mensen naar een ander product zouden overstappen als zij zouden weten dat dat product voor hen gunstiger zou zijn, antwoordde nog geen 25% positief. De bereidheid tot handelen ligt bij koopsommen zelfs het laagst.
Van de spaarzame consumenten die wel producten met elkaar vergelijken, zegt 70% niet te slagen. Daarvoor zijn de financiële producten voor hen onvoldoende vergelijkbaar. Juist hier richt de Consumentenbond zijn aandacht op. “Het ontbreekt mensen aan middelen om te vergelijken, vandaar dat slechts een gering aantal dat daadwerkelijk doet”, zo luidt de redenering. De bond zal bij de overheid, verzekeraars en assurantietussenpersonen om meer transparantie van financiële producten vragen.

Reageer op dit artikel