nieuws

Consument heeft geen hoge pet op van verzekeringsadviseurs

Archief

De Nederlandse consument stapt voor persoonlijk financieel advies als eerste naar de bank, gevolgd door de assurantietussenpersoon/verzekeringsagent en ‘specialisten’ uit eigen omgeving zoals vrienden en collega’s. Zo’n 85% zegt echter op dit moment zijn geldzaken grotendeels zelf te regelen.

Deze conclusies worden getrokken uit een recent onderzoek van Centrum voor Marketing Analyses onder 1.200 welstandige Nederlandse consumenten, dat onlangs op de beurs Geldzaken ’95 is gepresenteerd.
Het overgrote deel van de respondenten (80%) twijfelt aan de onafhankelijkheid van financiële adviseurs. Opmerkelijk is dat juist de meest geraadpleegde adviseurs het moeten ontgelden. Bijna 4 op de 10 consumenten hebben relatief weinig vertrouwen in de assurantietussenpersoon/verzekeringsagent, gevolgd door de familie en vrienden met 31% en de bankadviseur (16%).
Persoonlijke planning
Ondanks het geringe vertrouwen in de adviseur, blijkt dat ruim 80% bereid is om de financieel adviseur volledig inzicht te geven in de persoonlijke financiële situatie. Bovendien is een ruime meerderheid (60%) bereid voor dit advies te betalen. Hoewel een meerderheid niet bekend is met het begrip Persoonlijke Financiële Planning (een totaaladvies over geldzaken), meent na een korte uitleg 75% hier baat bij te kunnen hebben en 40% denkt er in de toekomst meer aandacht aan te besteden. Vooral de jonge generatie voelt zich aangesproken door het op elkaar afstemmen van zaken als sparen, beleggen, hypotheken en lijfrente.

Reageer op dit artikel