nieuws

Consument & Geldzaken dreigt verzekeraars met rechtszaken

Archief

De Vereniging Consument & Geldzaken zegt niet te schromen met het aanspannen van rechtszaken tegen verzekeraars die houders van beleggingspolissen gebrekkig hebben geïnformeerd. Volgens de vereniging vereist Europese regelgeving al meer dan tien jaar volledige openheid over de kostenstructuur.

De Vereniging Consument & Geldzaken (C&G) zegt een eigen onderzoek te hebben gedaan naar de gang van zaken rond beleggingsverzekeringen. “Een Europese Richtlijn uit 1992, die medio 1994 in ons land is omgezet in nationale wetgeving, bepaalt dat aan consumenten vooraf ‘duidelijke en nauwkeurige informatie over de wezenlijke kenmerken van de aangeboden levensverzekering’ moet worden verschaft. Ook Minister Zalm heeft in 1999 aan de Tweede Kamer verduidelijkt dat verzekeraars verplicht zijn informatie te verschaffen over kosten en inhoudingen. “Verzekeraars hebben deze verplichting jarenlang genegeerd”, stelt C&G nu. Dat geldt evenzeer voor de zorgplicht in de wetten voor effectenverkeer en beleggingsinstellingen, het ‘ken uw klant’-principe (klantprofiel).
Dwaling
Volgens de consumentenorganisatie zijn sinds medio 1994 tussen de drie en tien miljoen beleggingsverzekeringen verkocht, zonder dat de consument een eerlijke afweging van de voor- en nadelen kon maken. “Onder invloed van dwaling dus”, stelt C&G in juridische termen. Dit zou vooral gelden voor de als ‘spaarplan’ of ‘studieplan’ verkochte verzekeringen. “Juridisch bezien hebben verzekeraars hier een serieus probleem”, meent juridisch adviseur Anton Weenink van Consument & Geldzaken.
De consumentenorganisatie wil dat polishouders alsnog moeten kunnen bepalen of zij hun lopende polis willen voorzetten. “Kiest men voor stopzetting dan dienen alle betaalde premies te worden terugbetaald.” C&G vraagt minister Zalm om de fiscale nadelen daarvan weg te nemen.

Reageer op dit artikel