nieuws

Consultatie vrijstellingsregeling WFD

Archief

Minister Zalm van Financiën is een consultatieprocedure gestart over de vrijstellingsregeling WFD. De conceptvrijstellingsregeling is toegezonden aan alle betrokken partijen, die hun commentaar tot maandag 19 september kunnen inzenden.

In de vrijstellingsregeling stelt minister Zalm voor dat relatief eenvoudige financiële producten niet onder de WFD komen te vallen, om te voorkomen dat de administratieve lasten voor het bedrijfsleven te hoog worden en dat regelgeving van toepassing wordt op situaties waarbij dat niet nodig of wenselijk is. Er hoeft in principe alleen aan de adviesregels van de WFD te worden voldaan als het gaat om complexe en/of risicovolle producten.
Betaal- en spaarproducten vallen grotendeels buiten de reikwijdte van de wet. De deskundigheidsregels voor verkopers of adviseurs gelden daarom niet voor de producten sparen of betalen, behalve als de rente van deze producten afhankelijk is van de ontwikkelingen op de beurs. In de vrijstellingsregeling wordt verder bepaald dat financiële dienstverlening binnen een concern (denk daarbij aan risk-managers) buiten de WFD valt. Ten slotte is in de vrijstellingsregeling een aanscherping opgenomen van het begrip beleggingsobject, waardoor beleggingen waarvan het rendement in natura wordt uitgekeerd (bijvoorbeeld wijn of renpaarden), niet onder de wet komen te vallen.
De vrijstellingen waren voor een deel al eerder aangekondigd in de toelichting bij het Wetsvoorstel en het Besluit financiële dienstverlening.

Reageer op dit artikel