nieuws

Consultass presenteert pensioen- regeling voor de toekomst

Archief

‘De nieuwe pensioenregeling’ is de naam van een brochure waarin het actuarieel pensioenadviesbureau Consultass van ABN Amro zijn visie geeft op de pensioenregeling voor de toekomst.

Consultass omvat 43 medewerkers en haalt een derde van zijn inkomen uit respectievelijk pensioenadvies, actuariaat en softwareleverantie. Het bureau bedrijft geen assurantiebemiddeling en werkt “op dit moment” niet samen met ABN Amro Levensverzekering, zegt directeur J. Bosman. Die maatschappij sluit tot nu toe uitsluitend individuele verzekeringen en Consultass houdt zich voornamelijk bezig met collectieve contracten voor bedrijven, zegt hij.
In genoemd boekje geeft het bureau “de verwachte en gewenste kenmerken van de pensioenregeling nieuwe stijl” weer.
De regeling bestaat uit een collectieve basisregeling en een individuele spaarregeling.
Collectieve basisregeling
De collectieve basisregeling is lager van niveau dan de huidige maar niet anders in systematiek.
Als pensioenleeftijd kan men kiezen tussen 60 en 65 jaar. De normpensioenleeftijd in de collectieve basisregeling is 62 jaar. Het pensioen wordt in maximaal 40 jaar opgebouwd, dus tussen 22 jaar en 62 jaar.
Het levenslang pensioen gaat in op 65 jaar. Daarvóór komt een tijdelijk ouderdomspensioen (TOP) voor de periode 60 tot 65 jaar ter vervanging van de VUT. De hoogte van het TOP is gebaseerd op de normpensioenleeftijd van 62 jaar met een uitkering tot 65 jaar van 70% van het salaris zoals dat voor de pensioenberekening geldt. Wie vóór zijn 62ste ophoudt, ‘geniet’ een actuariële korting en wie bij 62 jaar doorwerkt bouwt een hoger pensioen op. Als iemand het TOP niet gebruikt, dus doorwerkt tot zijn 65ste verjaardag, wordt met deze spaarpot het levenslang pensioen verhoogd. Het TOP wordt opgebouwd tussen 42 en 62 jaar, dus in 20 jaar.
De pensionering kan ook stapsgewijs plaatsvinden.
Franchise
De franchise in de collectieve basisregeling beloopt het minimumloon en is dus voor gehuwden en ongehuwden gelijk. Het niveau van de basisregeling wil Consultass verlaagd zien worden van 70% tot 60% van het laatste bruto salaris omdat 70% bruto in de netto-situatie veel hoger uitpakt dan dat percentage.
Bij de normpensioenleeftijd van 62 jaar en een opbouw vanaf 22 jaar wordt het jaarlijkse opbouwpercentage 1,5%.
Het salaris tot de leeftijd van 42 jaar wordt volledig met pensioen gehonoreerd evenals algemene loonrondes daarna. Carrièresprongen na de 42-jarige leeftijd resulteren in pensioenverhoging uitsluitend over de resterende diensttijd tot de pensioendatum en genieten dus geen backservice.
Ingegane pensioenen en premievrije pensioenaanspraken worden geïndexeerd naar de prijsontwikkeling.
Op de pensioendatum kan de deelnemer de beschikbare middelen naar keuze aanwenden voor tijdelijk of levenslang ouderdomspensioen en nabestaandenpensioen.
De verdeling van de bijdrage tussen werkgever en werknemers zal herzien moeten worden, afhankelijk van de lastenverdeling voor de huidige VUT- en pensioenregeling.
Voor de collectieve basisregeling geldt een verplichte deelname.
Individuele spaarregeling
De basis voor de individuele spaarregeling is het ‘beschikbare premie’-systeem met vrijheid van deelname en veel kiesmogelijkheden. Collectieve deelname kan resulteren in lagere kosten en lagere tarieven bij de uitvoerder: een verzekeraar of het eigen pensioenfonds.
De brochure ‘De nieuwe pensioenregeling’ is gratis verkrijgbaar bij Consultass, postbus 70, 8000 AB Zwolle, tel. 038-55.04.00.

Reageer op dit artikel