nieuws

Consolidatieslag

Archief

SNS Reaal wil met een beursgang de oorlogskas fors spekken om overnames te kunnen doen en VGZ-IZA-Trias en Univé Zorg gaan samen op in de grootste zorgverzekeraar (4,2 miljoen verzekerden). Deze marktontwikkelingen illustreren de consolidatieslag in de verzekeringsbranche, die is ingegeven door het streven naar meer klanten, verkoopkanalen, efficiency, slagkracht en groter marktaandeel.

Vooral concerns als Eureko, ING en SNS Reaal steken niet onder stoelen of banken dat zij uit zijn op schaalvergroting. Na de magere achterliggende jaren is de financiële kracht nu groot genoeg om de marktpositie verder te versterken. Zo zette Eureko door de fusie met Rabobank (en Interpolis) een grote stap richting de top-3 van intermediaire verzekeraars, een positie die topman Maarten Dijkshoorn in 2010 wil innemen.
Illustratief voor de concentratietendens is de situatie in de zorgbranche. Het basisstelsel dwingt zorgverzekeraars tot grotere kostenbesparing om concurrerend te blijven. Dit doel kan uitsluitend bereikt worden met voldoende schaalgrootte. Dijkshoorn waagde zich al eind 2004 aan de prognose dat van de twintig zorgverzekeraars er uiteindelijk zes tot acht zullen overblijven. Sindsdien lijkt de overname- en fusiegolf in deze branche hem gelijk te geven. ONVZ verwierf de zorgportefeuilles van Aegon, Allianz, NN en VVAA, CZ nam OZ over, AXA Zorg ging naar Avéro Achmea, Menzis kocht Rijnmond/NVS en VGZ fuseerde met IZA, Trias, Gouda Zorg en nu Univé Zorg. Of het kwakkelende Agis en de pure intermediairverzekeraar ONVZ zelfstandig blijven, is de vraag. Het is toch een kwestie van eten of gegeten worden.
Een stuk van deze koek zal SNS Reaal niet snel nemen. De bankverzekeraar ziet niets in de overname van een zorgbedrijf met relatief geringe winstmarges. Met de opbrengst van _ 1,3 mld uit de beursgang mikt SNS Reaal op grote acquisities, bij voorkeur een levensverzekeraar, zei bestuursvoorzitter Cor van den Bos al in 2002. In de levenmarkt is de spoeling echter dun. Een van de schaarse kandidaten, Legal & General, liet de beursganger al een blauwtje lopen.
Meer kans biedt de gefragmenteerde schademarkt, waarin SNS Reaal zijn oog liet vallen op De Goudse. Maar afgezien van de vrijage in inkomensverzekeringen, zit een huwelijk er niet in. “We vinden het heerlijk om ten dans te worden gevraagd, maar voorlopig gaan we alleen verder”, zei bestuursvoorzitter Franswillem Briët begin dit jaar. Maar wat is ‘voorlopig’? Sinds toenmalig NN-topman Jaap van Rijn in het najaar van 1990 met de hand op het hart beweerde nooit samen te gaan met een bank, maar een maand later toch fuseerde met de Postbank, is niets zeker, ook niet in de verzekeringsbranche. Want wie zou bijvoorbeeld hebben gedacht dat ING serieus overwogen heeft om marktleider NN in de etalage te zetten? Niemand toch, maar daar is wel sprake van geweest.
Naast De Goudse lijken het gestripte AXA, het kleurloze Erasmus en DBV/Winterthur de meest logische kandidaten voor overname door de hongerige bankverzekeraar. Te meer, omdat SNS Reaal alleen in eigen land op jacht gaat naar kandidaten. Gevoegd bij de entree van buitenlandse aanbieders, zoals ELQ, Argenta, Paerel Leven en meer recentelijk Quinn Direct en Liberty Mutual, moet de conclusie zijn dat als gevolg van deze herschikking het landschap van de vaderlandse verzekeringswereld er over afzienbare tijd drastisch anders zal uitzien.
Wim Abrahamse
wabrahamse@kluwer.nl

Reageer op dit artikel