nieuws

Conservatrix komt met hypotheekgebonden polis

Archief

Levensverzekeraar Conservatrix heeft een nieuwe levensverzekering ontwikkeld. De gemende verzekering (Het ‘Natuurlijk’ Garantieplan) is vooral bedoeld voor de hypotheekmarkt.

Gemende levensverzekering wil zeggen dat de polis uitkeert zowel bij overlijden van de verzekerde tijdens de looptijd, als bij in leven zijn op de einddatum. Het Natuurlijk Garantieplan kent hiervoor twee verschillende verzekerde bedragen. De uitkering bij overlijden is in principe gelijk aan de hypotheeksom, de uitkering bij in leven zijn kan bij aanvang lager zijn dan het geleende bedrag. Een systeem van overrente moet aan het einde van de looptijd – minimaal tien jaar – alsnog voor een toereikende uitkering zorgen.
Als maatstaf voor de jaarlijkse rentebijschrijving geldt de actuele hypotheekrente. Tijdens de looptijd garandeert Conservatrix een gemiddelde rentebijschrijving van 3% en op de einddatum is die garantie zelfs 4%. Met de overrente kunnen tussentijds ook aandelen of obligaties worden gekocht; in dat geval is de garantie op einddatum 3%. Als de overrente zich gunstig ontwikkelt en de uitkering boven het benodigde geldbedrag uitstijgt, kan de periodieke premie worden verlaagd.
Als aanvullende dekkingen kent Het Natuurlijk Garantieplan onder meer premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid en “een dubbele uitkering bij overlijden door een ongeval”.
Conservatrix wil de productnaam onderstrepen door voor iedere nieuw gesloten verzekering e 5 te doneren aan “een gereputeerde vereniging die zich landelijk of regionaal sterk maakt voor natuurbescherming”. Ieder jaar krijgt een andere vereniging de donaties.

Reageer op dit artikel