nieuws

Conservatrix kent geen twijfel over premiegroei

Archief

Levensverzekeraar Conservatrix en zusterbedrijf Nuvema Natura-Uitvaartverzekeringen zullen de komende jaren in rap tempo blijven groeien. Daarover bestaat bij de directie, Ewout en Boudewijn Henny, geen enkele twijfel.

De groei zit er al enkele jaren in en resulteerde vorig jaar onder meer in een 22%-stijging van de brutopremieomzet tot e 19,1 (15,6) mln. De premies zijn grofweg gelijk verdeeld over traditionele levensverzekeringen, universal-lifepolissen en natura-uitvaartpolissen.
Levensverzekeraar Conservatrix is goed voor e 11,4 (8,6) mln premie, waarvan e 8,9 (7,1) mln periodiek. “Voor volgende jaren wordt evenzeer een substantiële groei verwacht”, voorspellen de broers Henny. De premieomzet van Nuvema steeg tot e 7,9 (7,1) mln. Het commentaar hierbij luidt: “Over een verdere premiegroei bestaat geen twijfel”.
Dividend
Zeer te spreken zijn beide heren over het resultaat van de Conservatrix Groep (129 medewerkers), dat steeg naar e 1,8 (0,5) mln. Voornaamste reden is dat vlaggenschip Conservatrix opkrabbelde van een verlies van e 0,5 mln naar een winst van e 0,6 mln. Verder liet Nuvema een winst van e 1,4 (0,7) mln noteren.
Ondanks het positieve jaarresultaat daalde het eigen vermogen met liefst e 9,2 mln tot e 21,9 mln. “De vermindering was uitsluitend het gevolg van een uitzonderlijke dividenduitkering aan de aandeelhouder”, zo luidt de toelichting. Die aandeelhouder is een Luxemburgse vennootschap, die weer in handen is van de in België woonachtige familie Henny. Overigens kan de dividenduitkering niet uitzonderlijk worden genoemd, aangezien de familie Henny tussen 1998 en 2002 al voor e 50,7 mln aan dergelijke uitkeringen mocht ontvangen. Eerder dit jaar verklaarde Ewout Henny echter dat “deze gelden voornamelijk binnen de groep zijn gebleven en zijn gebruikt om aandeelhouders uit te kopen” (zie AM 7, pag. 38). Broer Boudewijn bevestigt die lezing nu. “Dit is voor het eerst dat een externe dividenduitkering is gedaan. Het gaat in totaal om e 11 mln.”

Reageer op dit artikel