nieuws

Conservatrix in 1993: 10% meer premie-inkomen

Archief

Levensverzekeraar Conservatrix in Baarn heeft in 1993 met een premie-inkomen van f 8,8 (vorig jaar 8) mln een groei gerealiseerd van 10 procent.

De groei van het verzekerd bedrag werd gehalveerd: f 14,5 mln in 1993 tegenover f 27,8 mln in 1992. De vermindering van de groei trad volgens het jaarverslag over 1993 op in de sector risicoverzekeringen.
Het verzekerd bedrag kwam, door een vermeerdering door nieuwe verzekeringen ad f 44,6 mln en een vermindering door uitkeringen, afkoop etc. ad f 30 mln, op ruim f 357 mln.
Het aantal polissen liep iets terug, van 88.348 tot 88.095.
Het aantal personeelsleden van de levensverzekeraar steeg van 22 naar 24 personen.
Conservatrix 1993 1992
(in / mln)
Premie-inkomen 8,8 8,0
w.v. periodieke premies 7,2 6,8
premies ineens 1,6 1,3
Beleggingsopbrengsten 7,7 6,1
Omzet 16,4 14,0
Provisies 1,7 1,6
Kosten excl. provisies 4,0 3,5
Bedrijfsresultaat 3,1 2,0
Winst na belasting 1,5 0,8
Technische voorzieningen 64,7 59,7
Eigen vermogen 39,3 33,1

Reageer op dit artikel