nieuws

Conservatrix doet forse greep in haar reserves

Archief

Conservatrix heeft vorig jaar een forse greep gedaan in de kas. De Baarnse levensverzekeraar keerde – voor het eerst – / 44,3 mln aan dividend uit.

Het afromen van het eigen vermogen vloeit voort uit een versterkte dividendpolitiek na een lange historie van winstinhouding, schrijft Conservatrix, die vorig jaar het 125-jarig bestaan vierde.
De maatschappij zag vorig jaar haar reserves toenemen tot / 46,0 (34,9) mln door de verkoop van aandelen, obligaties en vastgoed (/ 3,7 mln), het ‘verzilveren’ van behaalde koerswinsten (/ 4,1 mln) en het toevoegen van de nettowinst (/ 3,2 mln) over 1997. Door de forse dividenduitkering slonk het eigen vermogen van de maatschappij met bijna tweederde tot / 28,2 (65,1) mln.
Het aandelenkapitaal van Conservatrix zal vóór 1 juli voor 95% in handen zijn van Conservatrix Exploitatie Maatschappij en haar natura-uitvaartdochter Nuvema, die zelf rechtstreeks een belang van 20% tot 25% (1996: 61%) in de Baarnse levensverzekeraar krijgt.
Resultaten
De omzet van Conservatrix groeide vorig jaar naar / 22,5 (21,0) mln. De brutopremie steeg met 11,5% (20%) naar / 12,9 (11,5) mln, waarvan / 9,9 (8,8) mln aan periodieke premies.
De traditionele levenportefeuille slonk tot 84.497 (85.671) polissen, goed voor een brutopremie van / 7,0 (7,0) mln. De verkoop van 1.892 nieuwe polissen werd volledig tenietgedaan door de beëindiging van 3.066 lopende polissen.
De levenportefeuille op basis van beleggingseenheden nam toe tot 1.803 (1.212) polissen, goed voor een doorlopende brutopremie van / 2,8 (1,8) mln. De nieuwe productie van / 3,4 mln bestond voor / 2,0 mln uit koopsommen. Conservatrix verkoopt uitsluitend spaarplannen, bij voorkeur gekoppeld aan een spaarloonregeling.
De bedrijfskosten (exclusief provisies) namen toe tot / 5,1 (4,4) mln. De stijging werd veroorzaakt door de jubileumkosten van ruim / 0,5 mln. Aan provisies werd in totaal / 1,8 (1,8) mln uitgekeerd. Aan uitkeringen en afkopen betaalde Conservatrix / 3,6 (3,6) mln.

Reageer op dit artikel