nieuws

Conservatrix

Archief

Levensverzekeraar Conservatrix opent per 1 januari de deuren van haar extranet (Cleo) voor het intermediair. Op het extranet staan dan de acht ‘meest populaire’ levenproducten. Tussenpersonen kunnen online offertes samenstellen, premies berekenen en levensverzekeringen aanvragen. “Meer producten zullen snel volgen”, belooft Conservatrix. Toegang vindt plaats via het digitaal paspoort.

Grondslag
Iemand die na twee jaar ziekte een werkloosheidsuitkering of arbeidsongeschiktheidsuitkering krijgt, krijgt die voortaan op basis van dezelfde grondslag. Beide uitkeringen gaan straks uit van het loon dat de werknemer verdiende een jaar voor de eerste ziektedag. Dit is het gevolg van een wijziging van het Besluit dagloonregels werknemersverzekeringen van het ministerie van SZW.
Medische APK
Het aantal grote en middelgrote ondernemingen dat een ‘medisch APK’ voor hun werknemers wil invoeren, is afgelopen jaar exponentieel gestegen. Vroegdiagnostiek als integraal onderdeel van gezondheidsmanagement ontwikkelt zich in hoog tempo. Dat zou blijken uit cijfers van Ohra en het Niped (NDDO Institute for Prevention and Early Diagnostics). Beide bedrijven introduceerden vorig jaar het PreventieKompas.
Antillen
Mensen met een Nederlands pensioen op de Nederlandse Antillen krijgen met ingang van 1 juli 2008 een verplichte ziektekostenregeling. Hierdoor hebben zij en hun gezinsleden recht op zorg in de Antillen. Dit staat in het wetsvoorstel ‘Ziektekostendekking voor Nederlands-gepensioneerden in de Nederlandse Antillen’. Het wetsvoorstel biedt de mogelijkheid om zonder risicoselectie bij te verzekeren voor hogere klassenligging in het ziekenhuis.

Reageer op dit artikel